Zoeken
A A A

De Reformatie 3 mei

De Reformatie nummer 16 /// jaargang 88 /// 3 mei 2013

Het nieuwe Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk

In dit nummer:

De Reformatie van 3 mei besteedt aandacht aan het nieuwe Liedboek dat eind deze maand gepresenteerd wordt. Jetze Baas, namens de GKv bestuurslid bij de ISK, beschrijft de gronden waarop besloten werd een nieuwe liedbundel te maken en het proces van totstandkoming ervan. Ook doet hij aanbevelingen voor het gebruik. Lees verder ..

en verder...
347 COLUMN OM DOWN VAN TE WORDEN /// 347 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 348 PROEF EN ZING /// 350 ZING DE HEER EEN NIEUW LIED /// 360 BIJBELTAAL OM DE ANDEREN TE DIENEN /// 362 BOEKBESPREKING bijbelse bouwstenen voor het huwelijk /// 363 UIT DE KERKEN /// 364 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Op weg naar een nieuw Liedboek

Eind mei wordt in Monnickendam het nieuwe Liedboek gepresenteerd, een bundel met een enorme verscheidenheid aan liederen, liturgische teksten en gebeden. Het is een uitdaging van formaat om daarmee in allerlei leefkringen aan de slag te gaan!

De kerk is katholiek of ze is niet - 2

In dit nummer opnieuw aandacht voor de katholiciteit van de kerk, nu over de betekenis ervan voor de afgrenzing van de kerk en voor de ruimte waarin zij zich beweegt.
‘Ruimte betekent dat je niet allemaal op dezelfde plek staat of hoeft te staan.'

Rustig slapen

Van Maarten Luther is bekend dat hij eens heeft gezegd: ‘Here God, het is uw kerk, ik ga slapen.’ Als je gaat bladeren in de Psalmen kom je tegen dat psalmdichters veel en vaak wakker liggen. Gods zorg over ons leven is volcontinu, Hij slaapt nooit.