Zoeken
A A A

De Reformatie 18 juni

De Reformatie nummer 28 /// jaargang 85 /// 18 juni 2010
 

De werkorde

In dit nummer:

column de antithese /// stelling /// discussie eerst praten, dan typeren - wordt vervolgd bijbeltaal /// wandelen met god kostbaar en kwetsbaar /// lokaal op weg gaan in geloof /// vraag en antwoord /// kort nieuws, persberichten /// uit de kerken

 

Motieven aanpassing kerkorde

In het najaar van 2009 was het deputaatschap herziening kerkorde klaar zijn voorstel: de werkorde. Sander Griffioen licht een aantal elementen van het voorstel toe: de verhouding tot de overheid, de plaats van de gemeente en het taalkleed.

Praktijk

Een predikant uit Heerenveen en een ouderling uit Maastricht geven vanuit hun kerkelijke praktijksituatie commentaar op de werkorde. Beiden zien in de werkorde een enorme verbetering ten opzichte van de huidige kerkorde, maar ze hebben ook kritiek.

Keuzecultuur

‘Je moet wel kunnen kiezen’ – dat was het thema van de laatstgehouden jongerendag van de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen. Ds. C. van Dijk hield de jeugd voor dat de Heer een toewijding vraagt die boven het belang van eigen keuzevrijheid uitstijgt.