Zoeken
A A A

De Reformatie 3 juni

De Reformatie nummer 18 /// jaargang 86 /// 3 juni 2011
 

De ouderling

In dit nummer:

en verder...
398 vraag en antwoord /// 399 kunst hoogfeesten in iconen /// 400 wandelen met god timemanagement /// 405 column het ‘ik’ van het christelijk geloof /// 405 www.dereformatie.nl /// 406 bijbeltaal geloof /// 408 boekbespreking levenswijsheid voor bestuurders /// 410 kort nieuws, persberichten /// 412 uit de kerken ///

Ouderling, wie ben je?

Hoe ziet de ouderling tegenwoordig zichzelf en zijn rol in de gemeente? Een onderzoek onder ouderlingen geeft antwoord op die vraag. De belangrijkste conclusie is dat de ambtsopvatting behoorlijk in beweging is en in deze tijd opnieuw doordacht moet worden.

herders gezocht

De ouderling wordt graag vergeleken met een herder, een Bijbels beeld dat iets zegt over de waakzaamheid van de ambtsdrager en niet over de onmondigheid van de schapen. In dienst van de Opperherder wijzen aardse herders de weg.

voorlezeres

Zusters zijn vrij gemakkelijk tot de liturgische taak van het voorlezen van de Schrift in de eredienst toegelaten. Dat duidt op een enorme verschuiving in onze beleving van de rol van mannelijk en vrouwelijk. Erik de Boer schrijft opnieuw over man en vrouw in de kerk.