Zoeken
A A A

De Reformatie 17 mei

De Reformatie nummer 17 /// jaargang 89 /// 17 mei 2014

Dien, deel en doe als Hij

Themanummer over diaconaat
(gezamenlijk nummer met Opbouw)


In dit nummer:

En verder
Buitengewoon Zorgzaam in Amersfoort 14 //
Voor diakenen: netwerken van deskundigen 18 //
Rubrieken
Column Jan Smit 11 //
Column Carola Schouten 21 //
Nieuws uit NGK en GKv 25 //
Wandelen met God 26 //
NGJ-rubriek 28 //
Opschrift / Bijbeltaal 30 //

Op weg naar een bloeiend diaconaat

Platform onderzoekt diaconaat in CGK, GKv en NGK
Meer diaconaat voor de samenleving zonder dat dit ten koste gaat van de onderlinge zorg, goede communicatie, goede organisatie en een sterke link met het Evangelie. Dat is in het kort de toekomstdroom van diakenen en diaconaal betrokken gemeenteleden uit de CGK, GKv en NGK, aldus het onderzoek Help! dat het Platform Diaconale Samenwerking liet uitvoeren.

Een kwestie van schapen en bokken

Diaconaat doe je er niet even bij
Diaconaat, dat doen onze diakenen, zo denken we al snel. Maar zij zijn echt niet de enigen. Diaconaat gaat vooral over jou en mij. Het is een essentiële uiting van ons christen-zijn. En dan heb ik het niet over een incidentele diaconale actie of een euro in de collectezak. Het gaat bovenal over je levensstijl. Individueel, maar zeker ook als gemeente. Want diaconaat is een opdracht voor de gehele gemeente.

Toegerust aan de slag

Boekentips voor de diaconale praktijk
Ben je pas diaken of draai je al jaren mee? Ben je als gemeentelid betrokken bij de zorg aan armen en behoeftigen of zou je daar graag bij betrokken willen worden? Hieronder een aantal boekentips die je kunnen helpen om je te oriënteren op het diaconaat.

'Diaconaat gaat om gewone, kleine dingen’

Drie Deventer diakenen over beleid en praktijk
Vrijwel iedere diaconie zal wel ergens een beleidsplan hebben liggen. Maar als de visiegesprekken voorbij zijn en de voeten weer in de modder staan, wat komt daar dan van terecht? Drie diakenen van de samenwerkingsgemeente CGK-GKv-NGK in Deventer blikken terug op de drie jaar na het opstellen van hun beleidsplan en concluderen: diaconaat leeft in de gemeente, maar wel anders dan gedacht.