Zoeken
A A A

De Reformatie 7 februari

De Reformatie nummer 10 /// jaargang 89 /// 7 februari 2014

Leidinggeven in navolging van Christus

Van normatief naar dienstbaar leiderschap


In dit nummer:

en verder...
203 COLUMN ZINGEN IN DE KERK /// 203 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 204 LEIDEN ALS CHRISTUS /// 206 LITERATUUR OVER LEIDINGGEVEN /// 208 WANDELEN MET GOD DE KAART VOOR DE WANDEL MET GOD /// 210 BIJBELTAAL HARTSTOCHT VOOR GODS HUIS /// 214 ZING EEN NIEUW LIED TIEN WOORDEN IN DRIEVOUD /// 216 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 216 UIT DE KERKEN

LEIDEN EN GELEID WORDEN

Een christelijke timmerman maakt geen betere deuren dan zijn niet-christelijke collega, maar christelijk leiderschap bestaat wél, schrijft Jan-Willem Grievink. Hij legt uit wat hij daar wel en niet onder verstaat en beschrijft valkuilen voor leiders in de kerk.

LEIDEN IS ÁNDERS REGEREN

In een Martakerk moet alles gaan zoals Marta het bedacht heeft. Geestelijk leiderschap begint met een Maria-aanpak: aan Jezus’ voeten gaan zitten en je door Hem laten leiden. Dat is geen gebrek aan leiderschap maar een andere vorm van leiderschap.
Klik hier voor het hele artikel.

GESCHONDEN BESTAAN

Hoe behandelt de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi het onderwerp zonde, kwaad en de duivel? Zondaar-zijn en schepsel-zijn vallen niet samen, maar, schrijft Matthijs Haak, spreken over zonde kan niet zonder de verlosser ervan.