Zoeken
A A A

De Reformatie 28 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 88 /// 28 december 2012

God liefhebben met heel ons verstand

De nieuwe Christelijke Dogmatiek voor het voetlicht


In dit nummer:

en verder...
133 COLUMN EN DE GEEST DOORBREEKT DE GRENZEN /// 133 AFSCHEID SANDER GRIFFIOEN /// 134 LOKAAL SCHATGRAVEN IN DE GELOOFSLEER /// 136 WANDELEN MET GOD HET SOLIDE SOLA FIDE /// 140 TUSSEN KUNST EN KITSCH /// 142 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 142 UIT DE KERKEN /// 143 BOEKENTIP BESCHUIT ZONDER MUISJES /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Tienduizend redenen om God te danken

Dogmatiek is de systematische doordenking van de inhoud van de relatie die God in Christus met ons heeft gelegd. Voer voor theologen? Nee, dogmatiek is om allerlei redenen waardevol. Barend Kamphuis en Janneke Burger noemen er tien

Een nieuwe Christelijke Dogmatiek

De nieuwe Christelijke Dogmatiek is heel geschikt om je denken op een nieuw spoor te laten zetten of je te verwonderen over het landschap waar denkwegen je brengen. Na een inleiding door Erik de Boer wordt het boek vanuit drie invalshoeken besproken.

Meer dan vergeving alleen

Op de Grote Verzoendag werden als teken van volkomen toewijding aan God ook brandoffers gebracht. Met Kerst kwam God nog dichter bij zijn volk dan eens in de tabernakel. Jezus Christus is zelf ons nieuwe leven, onze volkomen toewijding aan God.