Zoeken
A A A

De Reformatie 10 januari

De Reformatie nummer 8 /// jaargang 89 /// 10 januari 2014

Hermeneutiek:

regels voor het verstaan van de Bijbel

Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe?


In dit nummer:

en verder...
129 COLUMN BUIGEN OF BARSTEN /// 130 HELPEN MAAKT DE KERK RELEVANT /// 132 WELKOM, VREEMDELING! /// 136 SNOWDEN EN DE ECHTHEID VAN GODS OORDEEL /// 138 WANDELEN MET GOD ECHT CONTACT /// 140 HEER, ONTFERM U /// 143 UIT DE KERKEN /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De worsteling van de Hermeneutiek

Veel christenen geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God ons daarin de weg wil wijzen in het leven van vandaag. Maar hoe werkt dat? Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe? Een rondetafelgesprek met vier theologen uit de redactie.
Klik hier voor het hele artikel.

Versta ik U goed?

Goed verstaan wat God ons vandaag te zeggen heeft, verloopt minder rechtstreeks dan we gewend waren. Om de hermeneutiek kunnen we niet heen. Daarbij is het belangrijk dat wij juist vandaag de ontvankelijke omgang met God en de Bijbel vernieuwen.

Verboden gebed

Wat als God je een bepaald gebed verbiedt? Dat overkwam Gods dienaar Mozes. Door Gods hulp kwam hij zover dat hij diens beslissing aanvaardde en het volk Israël erover vertelde. Het concrete gebed werd afgewezen, maar de bidder werd geholpen.