Zoeken
A A A

De Reformatie 27 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 89 /// 27 december 2013

Jezus’ komst –

Recht en gerechtigheid op aarde

‘Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien’


In dit nummer:

en verder...
129 COLUMN BUIGEN OF BARSTEN /// 130 HELPEN MAAKT DE KERK RELEVANT /// 132 WELKOM, VREEMDELING! /// 136 SNOWDEN EN DE ECHTHEID VAN GODS OORDEEL /// 138 WANDELEN MET GOD ECHT CONTACT /// 140 HEER, ONTFERM U /// 143 UIT DE KERKEN /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De grote omwenteling

Kerst is de confrontatie met alle ellende door Christus zelf. Als één van de eerste singer-songwriters van het Nieuwe Testament brengt Maria de omwenteling onder woorden die de komst van Christus op aarde betekent. Vanaf nu zal alles anders zijn.

Gerechtigheid en vrede geven grote vreugde

Veertig jaar Tear leverde begin november een indringend tweedaags symposium op. Directeur Marnix Niemeijer, directeur van Tear, spreekt over wat christenen wereldwijd voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om recht en gerechtigheid.
Klik hier voor het hele artikel.

Gods reddingsplan in Oeganda

De Oegandese Presbyteriaanse kerken, partner van DVN, zetten zich in voor de Congolese vluchtelingen in hun land. Ds. Smith: ‘Met elkaar delen wij de mooiste en verschrikkelijkste dingen. Het is een zegen van God om er zo voor elkaar te mogen zijn.’