Zoeken
A A A

De Reformatie 30 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 87 /// 30 december 2011

Geld en goed

Kerk zijn in tijden van crisis

In dit nummer:

en verder...

135 column schuld en vertrouwen /// 135 www.dereformatie.nl /// 136 bijbeltaal stad met toekomst /// 138 wandelen met god het gaat om god /// 140 boekenplank lezen, praten èn doen /// 142 spannende vragen /// 144 uit de kerken

In memoriam prof. dr. J. Kamphuis

Op 13 december jl. werd ‘teruggeroepen naar zijn Zender’ prof. dr. Jacob Kamphuis, voormalig hoogleraar aan de TU in Kampen. Jarenlang was hij daarnaast redacteur van De Reformatie. Bij zijn sterven is het goed om over zijn leven te vertellen.

Geld en goed doen

Geld is in onze tijd de allesbepalende economische factor. Maar de Bijbel spreekt er heel anders over: geld is een middel om goed te doen. Juist in deze tijd is het van belang dat christenen daarvan doordrongen zijn en vanuit die grondhouding leren leven.

Bezin en begin

Op het eerste gezicht lijkt de economische crisis grotendeels aan de kerken voorbij te gaan: weinig kerkleden hebben er direct mee te maken. Maar buiten de kerk neemt de nood toe. Daar ligt een taak voor de kerken: in bezinning, en in praktische uitvoering.