Zoeken
A A A

De Reformatie 19 april

De Reformatie nummer 14 /// jaargang 88 /// 19 april 2013

Verwachtingsvol bidden

Vijftig dagen - van Pasen naar Pinksteren

In dit nummer:

In het nieuwste nummer van De Reformatie aandacht voor het thema bidden. Hoofdredacteur Bas Luiten schrijft over De horizon van het gebed. God leert ons bidden om zijn genade en ontferming, gericht op ons behoud voor eeuwig. In onze gebeden ligt nogal eens de nadruk op zaken die het tijdelijke betreffen, bijvoorbeeld gezondheid, werk en welvaart. Het is belangrijk om te bedenken dat onze redding nog niet af is, zoals blijkt uit het Onze Vader dat Jezus ons leert.  Lees verder ...

en verder...
328 BOEKBESPREKING ONDERWEG VAN PASEN NAAR PINKSTEREN /// 331 COLUMN MARGRATEN /// 335 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 336 BIJBELSPRAAK BEKERING - DOOR JEZUS /// 338 WANDELEN MET GOD FEESTEN /// 340 UIT DE KERKEN /// 340 NIEUWS- EN PERSBERICHTEN

De horizon van ons gebed

God leert ons bidden om zijn genade en ontferming, gericht op ons behoud voor eeuwig, terwijl in onze gebeden nogal eens de nadruk ligt op zaken die het tijdelijke betreffen. Het gebed dat Jezus ons leert, helpt ons de juiste toon te treffen.

De 50-dagentijd: een tijd van vreugde en verlangen

Op Kerst en Pasen bereiden we ons bewust voor, door middel van Advent en de 40-dagentijd. Na Pasen volgt de Paastijd: een periode waarin vreugde over onze redding door Christus en verlangen naar de doorwerking van de Geest centraal komen te staan.

De kerk is katholiek of ze is niet

Katholiciteit is één van de definiërende eigenschappen van de kerk. Het begrip heeft een kwantitatief aspect: de katholieke kerk houdt vast aan wat ‘altijd, overal en door allen’ is geleerd, maar ook een kwalitatief aspect: zij leeft van de volle rijkdom van het evangelie.