Zoeken
A A A

De Reformatie 4 juni

De Reformatie nummer 27 /// jaargang 85 /// 4 juni 2010
 

Honderd jaar wereldzending

In dit nummer:

samen met alle heiligen /// column de handschoen van Elbert Dijkgraaf /// jongeren ondeRwijzen en onderwezen worden /// bijbeltaal eenheid en variatie /// duizend jaren rechtsherstel /// vraag en antwoord /// stelling /// kort nieuws, persberichten /// uit de kerken

Edinburgh 2010

Sinds de eerste wereldzendingsconferentie, honderd jaar geleden in Edinburgh, is er veel veranderd. het christendom is niet langer een westerse, maar een multiculturele religie. Deze week is er opnieuw een conferentie in Edinburgh. het thema is ‘Getuigen van Christus vandaag’.

Thuiskomen in Grace Church

Grace Church is een dochtergemeente van de Gkv-Westerkerk en CGk-Ichthuskerk in Amersfoort die zich richt op allochtone inwoners van die stad. het is geweldig mooi en verrijkend om op te trekken met mensen uit zoveel culturen. God verricht wonderen in heel gewone levens.

Trouwen na samenwonen

Veel kerken worstelen met de vraag of kerkelijke huwelijksbevestiging nog wel op zijn plaats is als een stel na een periode van samenwonen alsnog in het huwelijk treedt. Bas Luiten pleit voor gedegen en gemeentebreed schriftuurlijk onderwijs over het huwelijk en voor een open gesprek.