Zoeken
A A A

Over ons

Inspirerend kerk zijn

De Reformatie is een blad met een lange geschiedenis: het bestaat al meer dan 85 jaar. Dat wil niet zeggen dat het ouderwets is. Nog in 2010 heeft het een ingrijpende wijziging ondergaan, te zien aan de moderne vormgeving en uitstraling van het blad, maar ook aan de actuele thema’s die aan de orde komen. In 2010 is gekozen voor de ondertitel ‘inspirerend kerk zijn’.

De Reformatie verschijnt tweewekelijks en wordt vooral gelezen wordt door leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het heeft een gemiddelde omvang van 24 pagina’s en een oplage van plm. 3500 exemplaren. De missie van het blad is de lezers toe te rusten en te prikkelen om in deze tijd op een inspirerende manier samen kerk te zijn. Het blad geeft daarom veel aandacht aan actuele ontwikkelingen in het kerkelijk leven in de brede zin van het woord en in de samenleving, en probeert die ontwikkelingen te duiden.

Een nummer van De Reformatie is opgebouwd uit een aantal vaste rubrieken en een aantal artikelen die aan een bepaald thema zijn gewijd. De vaste rubrieken zijn Wandelen met God over de praktijk van het geloofsleven, twee columns en een Schriftoverdenking. Daarnaast is er afwisselend ruimte voor bijvoorbeeld boekbesprekingen, commentaar op de actualiteit en reportages of interviews.