Zoeken
A A A

De Reformatie 13 juni

De Reformatie nummer 19 /// jaargang 89 /// 13 juni 2014

Preken houden, naar preken luisteren

Kwetsbaarheid van predikant en hoorder


In dit nummer:

en verder...
394 ‘GEEN PILAAR OM ACHTER TE SCHUILEN’ /// 398 PAULUS ÉN TIMOTEÜS OP DE PREEKSTOEL /// 399 COLUMN ZONDAGSRUST /// 400 BIJBELTAAL OP NAAR HET EINDE /// 402 BOEKBESPREKING ‘GIJ GEHEEL ANDERS’ /// 406 VARIATIES OP EEN SYNODE OVER DE OVERTUIGING DIE NIET MEER OVERTUIGT /// 408 UIT DE KERKEN /// 408 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

‘ECHT GERAAKT WORDEN DOOR GODS BOODSCHAP

Een preek wordt niet alleen gehouden, maar ook gehoord en verwerkt. Drie mensen vertellen over wat ze van een preek verwachten en wat een preek met hen doet. ‘Doorgaans voel ik me door een preek aangesproken en bemoedigd, soms ook verrast.’

DE PROACTIEVE PREDIKANT

Een predikant is blij met commentaar op zijn functioneren en zijn preken, want hij wil weten of hij goed bezig is. Coach en mediator Koos Geerds geeft handreikingen om met feedback om te gaan. ‘Preek in alle toonaarden en luister naar je luisteraars.
Klik hier voor het hele artikel.

OUD, MAAR NIET VERLATEN

Peter Hommes schrijft over de zorg voor ouderen. Zelf zit hij als predikant wel eens met luide stem Psalm 23 te zingen naast het bed van een hardhorende, dementerende broeder. Hij noemt dat: samen in Jezus’ ‘scheepke’ zitten. Dat vaart een stuk zekerder.