Zoeken
A A A

De Reformatie 13 juni

De Reformatie nummer 19 /// jaargang 88 /// 13 juni 2013

Open en eerlijk spreken

Over de plaats en de taak van mannen en vrouwen in de kerk

In dit nummer:

en verder...
421 COLUMN MORAAL /// 421 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 422 DEPUTAATSCHAP M/V: WERK IN UITVOERING /// 430 BOEKENTIP VROUW ZOEKT GOD /// 432 BIJBELTAAL DAT BEN IK /// 434 BOEKBESPREKING BACK TO THE BASICS /// 436 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 436 UIT DE KERKEN

De ‘stilte over de vrouw’ verbroken

Stilte uit verlegenheid is meestal stilte voor de storm. Om samen tot een oplossing te komen, is het daarom hoog tijd om het gesprek over de taak van vrouwen in de kerk open en eerlijk te voeren. Jan Westert doet een voorzet om het gesprek vlot te trekken.
Klik hier voor het hele artikel.

Man en vrouw, samen beeld van God

Man en vrouw zijn samen beeld van de Drie-ene God. Wat betekent dat en welke conclusies mag je daaraan verbinden? Almatine Leene wijdde er een proefschrift aan. Bas Luiten noemt het een fundamentele studie waar niemand omheen kan.

 

Vol verwachting naar de kerk

Naar de kerk gaan we om naar God te luisteren; knap lastig in een tijd waarin mensen het liefst zichzelf aan het woord laten. Naar een preek luisteren vanuit een houding van overgave vraagt om gebed voor de luisteraar, de predikant en de gemeente.