Zoeken
A A A

De Reformatie 2 december

De Reformatie nummer 5 /// jaargang 87 /// 2 december 2011

Het Oude Testament en de christelijke geloofspraktijk

In dit nummer:

en verder...

84 bijbeltaal eindemiddagdienst /// 88 duister versus licht /// 90 gezocht: bestuursleden /// 91 column bestendige aanwezighed /// 91 www.dereformatie.nl /// 92 spreken in klanktaal, wat wil dat zeggen? /// 94 uit de kerken /// 95 nieuws en persberichten

Dat praktische Oude Testament

Het Oude Testament toont ons hoe God echt binnengaat in de geschiedenis. Je moet het Oude Testament nemen zoals het is, zowel in wat het geeft als in wat het niet geeft. Als je dat doet, ga je het des te meer waarderen.

Zonder het Oude Testament geen christelijk leven

Voor het ontwikkelen van een christelijke levensstijl kun je vandaag de dag niet buiten het Oude Testament. Jezus greep er zelf royaal op terug in de Bergrede, toen Hij concrete aanwijzingen gaf voor het leven in de stijl van zijn koninkrijk.

Kerst en Quadr

Advent breekt aan: Gods Zoon daalde neer onder de mensen. Moslims vieren hun eigen ‘neerdaling’: de Koran daalde neer uit de hemel. Is een mens van vlees en bloed die uit de hemel kwam niet veel kostbaarder?