Zoeken
A A A

De Reformatie 21 oktober

De Reformatie nummer 2 /// jaargang 87 /// 21 oktober 2011

Special Familie

Gecombineerd nummer Opbouw / Reformatie

In dit nummer:

en verder...

9 Gedicht Oma negentig /// 10 Toekomst voor het gezin? /// 15 Column Echte familie /// 20 Lezers schrijven over familie /// 22 Alles delen met god /// 26 Het leven leren /// 30 Christen zijn in familieverband /// 33 Column Het gezin van hoeksteen naar molensteen /// 34 Samenwonen - vrij en trouw tegelijk? /// 38 Thuis in het gezin van God /// 41 Column Geboortegrond /// 42 Huwelijken zijn kostbaar en kwetsbaar /// 46 Uitdelen van wat je ontvangen hebt /// 50 Lezers schrijven over familie /// 65 Gedicht Bruiloft /// 66 Bemiddelen in familieconflicten /// 68 Als de balans is verstoord /// 72 Geloof in je gezin /// 76 De moeder van Whistler /// 80 Lezers schrijven over familie /// 83 Gedicht Vader /// 84 Voor wie het lezen wil /// 91 Gedicht De wolken /// 92 Een dozijn familiefilms

Familie van God

In de Bijbel heeft het begrip familie vooral betrekking op Gods huisgezin: de gemeente. Christenen moeten niet slechts opkomen voor het gezin, maar vooral tonen dat zij samen Gods familie vormen.

Psalm 133

‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!’ De kerk als Gods huisgezin – beleeft u aan het avondmaal net zo veel vreugde als aan het barbecueën op de camping?

Het gewone leven

Orthopedagoog Henk Algra constateert dat te veel kinderen tegenwoordig opgroeien in een omgeving die zo chaotisch is dat het hun welzijn schaadt. Hij pleit voor meer rust in de opvoeding.

De kerkfamilie op Kreta

Paulus instrueert zijn medewerker Titus die op Kreta werkt. Hij moet aan vijf onderscheiden groepen in de prille christelijke gemeenten op het eiland specifieke gedragsregels voorhouden.

Echt contact

Philip Troost is pastoraal therapeut en vertelt over conflicten in gezinnen en in de kerk. ‘Als er hartscontact ervaren wordt, leiden theologische verschillen niet meer zo gauw tot verwijdering.’

De woongroep

Waarom zou je in een woongroep willen wonen? En waarom zou je er weg willen? Karel Smouter spreekt uit ervaring. Binnenkort gaan hij en zijn vrouw voor het eerst op zichzelf wonen.