Zoeken
A A A

De Reformatie 25 januari

De Reformatie nummer 9 /// jaargang 88 /// 25 januari 2013

Christenen met een moslimachtergrond

Welkom in de kerk – maar welke?


In dit nummer:

en verder...
177 COLUMN CHRISTENPESTEN /// 177 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 182 MATERIALEN VERDER LEZEN, VERDER LEREN /// 184 BIJBELTAAL DE GEEST ALS DUIF /// 186 WANDELEN MET GOD OVER HET SONDAARPAD /// 191 BOEKENTIP DE ODEN VAN SALOMO /// 191 UIT DE KERKEN /// 192 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Kerkelijk onderdak voor ‘MMB’s’

Voor tot het christendom bekeerde moslims wordt wel de term ‘MMB’s’ gebruikt: muslim background believers. Cees Rentier van Stichting E&M stelt dat zij soms wel, maar niet altijd behoefte hebben aan speciaal op hen gerichte diensten of gemeenten.

OASE, een inspirerende gemeente

In Amersfoort kwam men in 2007 tot de conclusie dat er wel behoefte was aan een missionaire gemeenschap die specifiek met moslims rekening hield. Evangelist van het eerste uur Herman Takken schrijft: ‘We voelen ons gezegend met OASE.’

Identiteit en personeelsbeleid

Een identiteitsinstelling, bijvoorbeeld een christelijke school of zorginstelling, stelt terecht eisen aan werknemers als dragers van die identiteit. De grondslag is het vertrekpunt, maar de identiteit krijgt gestalte in imago, cultuur en doelstelling van de organisatie.