Zoeken
A A A

De Reformatie 6 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 88 /// 6 september 2013

Vrouw in het ambt:

‘Schriftuurlijk en gereformeerd’

Conclusies en aanbevelingen van het deputaatschap m/v in de kerk


In dit nummer:

en verder...
523 COLUMN op wie kun je bouwen? /// 526 UIT DE KERKEN /// 528 VROUW EN THEOLOOG – EN DAN? /// 532 WANDELEN MET GOD DELEN IN LIJDEN /// 536 BIJBELTAAL HET HUIS VAN DE VADER /// 538 SYMPOSIUM KERK OP EEN KRUISPUNT /// 540 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 540 WWW.DEREFORMATIE.NL

Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie

De synode van Harderwijk gaf een deputaatschap de opdracht om te onderzoeken of het Schriftuurlijk is dat vrouwen dienen in de ambten. Vandaag verschijnt het rapport. In deze bijdrage de belangrijkste bevindingen en argumentatie op een rij.

De cultuurfilosofie van het m/v-rapport

Het m/v-rapport spreekt over ‘verlegenheid waarin de kerken met betrekking tot de positie van de vrouw verkeren.’ Sander Griffioen onderzoekt wat daarmee wordt bedoeld en becommentarieert het ongedifferentieerde gebruik van het begrip ‘cultuur’.

Variatie in het Onze Vader

Het bekendste en meest gebruikte gebed ter wereld is het Onze Vader. In de Bijbel komt het in twee varianten voor. Wat Jezus zijn leerlingen wilde meegeven, was geen universele standaard maar een voorbeeld dat in diverse situaties toepasbaar is.

Download het artikel uit dit nummer: Vrouw en theoloog - en dan?