Zoeken
A A A

De Reformatie 23 april

De Reformatie nummer 24 /// jaargang 85 /// 23 april 2010
 

De zin van gehandicapt leven

In dit nummer:

Column De dominee is een mens /// stelling /// vraag en antwood /// lokaal een bijzonder gezin /// vraag en antwoord /// wandelen met god vroomheid /// groeien in je huwelijk /// boekenplank geloof en handicap /// boekbespreking een contrasterende gemeenschap /// kort nieuws, persberichten /// uit de kerken

Op de speelhelft van de ander

Jongeren uit de gereformeerde kerken voelen zich aangetrokken tot evangelische gemeenten. In een interview vertellen twee predikanten en een jongerenwerker vanuit hun eigen ervaring hoe ze daar tegenaan kijken en mee omgaan. ‘We hebben een sterk fundament’.

Profeten met een handicap

Het is belangrijk om in de gemeente oog te hebben voor de moeiten van gehandicapte gemeenteleden. We doen hen echter tekort als we hen alleen als hulpvragers benaderen. Gods werken zijn in hen zichtbaar op een bijzondere manier.

De dierenpartij

Spreekt God ook recht over wilde dieren? In Bijbeltaal maakt Gert Kwakkel aan de hand van een aantal teksten uit het Oude Testament aannemelijk dat de dieren worden aangeklaagd voor Gods rechtbank als zij menselijk leven aantasten.