Zoeken
A A A

De Reformatie 22 maart

De Reformatie nummer 13 /// jaargang 88 /// 22 maart 2013

Verbondenheid aan Christus en dienstbaarheid

In dit nummer:

en verder...
277 COLUMN LUISTEREND BIDDEN /// 277 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 278 DIENSTBAARHEID EN NAASTENLIEFDE /// 281 MEDITATIE DE DERDE DAG /// 285 AFSCHEID EN WELKOM – NIEUWE SAMENSTELLING REDACTIE DE REFORMATIE /// 286 BIJBELTAAL ONVERDRAAGLIJKE LIEFDE /// 290 BOEKBESPREKING TOEGANKELIJKE WELLUIDENDHEID /// 292 NIEUWS EN PERSBERICHTEN 292 UIT DE KERKEN ///

Gelijkvormigheid aan Christus en dienstbaarheid

Wie bij Jezus hoort, leeft van Jezus’ dienstbare liefde. Hem volgen en met Hem verbonden zijn betekent dat je die dienstbare liefde daadwerkelijk toont aan anderen, en omgekeerd betekent dienstbaar zijn groeien in verbondenheid aan Christus.

Negen maanden voor Kerst

‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, u bent de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.’ Met deze woorden vereren en aanbidden rooms-katholieken de moeder van Jezus. Wie was zij en hoe zien wij haar?

Jezus en de geldgod

Jezus leert ons opvallend genoeg niet zozeer hoe we goed met geld moeten omgaan, maar eerder om er niet mee om te gaan. Het vergt oefening om de mammon in je leven niet de plaats te geven die hij in de samenleving vanzelfsprekend heeft.