Zoeken
A A A

De Reformatie 11 januari

De Reformatie nummer 8 /// jaargang 88 /// 11 januari 2013

Gereformeerd, wat is dat eigenlijk?

Open je erfenis beheren


In dit nummer:

en verder...

152 KERK IN BEWEGING /// 160 BIJBELTAAL ZELFKENNIS /// 164 BOEKBESPREKING MET LIEFDE NAAR DE KERK /// 166 COLUMN LEVE DE CLASSIS! /// 167 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 167 UIT DE KERKEN /// 168 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Open je erfenis beheren

‘Gereformeerd’ is in wezen de traditie van het steeds weer terugvallen op het eens gegeven evangelie – terugkijkend én vooruitkijkend. Kenmerkend is het Bijbelse ‘én-én’ op allerlei terreinen, zoals in Woord én Geest, vrijheid én wet, belofte én ervaring.

(On)gegeneerd gereformeerd

Waar we in de Nederlandse context wat verlegen zijn geraakt met het begrip gereformeerd, zie je buitenlandse kerken dat gereformeerde gedachtegoed juist omhelzen. Dat helpt ons om ons opnieuw te concentreren op de kern van het gereformeerd zijn.

Wat is dat – in Jezus geloven?

Wat is eigenlijk geloven en waarom is het zo belangrijk? Het is de weg volgen die Jezus je wijst omdat je zeker weet: Hij weet wat goed is. Je doet wat Hij zegt, ook als je het lastig vindt, er tegenop ziet, niet goed durft. Geloven is Hem helemaal vertrouwen.