Zoeken
A A A

De Reformatie 17 juni

De Reformatie nummer 19 /// jaargang 86 /// 17 juni 2011
 

Theocratie: niet het goede ideaal

In dit nummer:

en verder...
423 column een evangelie dat niet alleen wààr is, maar ook echt /// 423 www.dereformatie.nl /// 424 bijbeltaal klavertje vier /// 429 actueel verder met de ngk /// 408 boekbespreking christenpoliticus roel kuiper /// 432 wandelen met god wanneer is een preek goed? /// 434 kort nieuws, persberichten /// 435 uit de kerken ///

Waarheid en macht

Een staat met een christelijke grondwet – moeten we daarnaar streven? Jurn de Vries promoveerde onlangs op dit onderwerp en betoogt dat er aan dat ideaal zowel praktische als principiële bezwaren kleven. De kerk heeft meer aan een democratie dan aan een theocratie.

Theocratische politiek

De aanwezigheid van moslims in ons midden is aanleiding om het begrip theocratie te herijken. Theocratische politiek kun je omschrijven als het leven waardig en leefbaar houden, en rekenen met het geheim van Christus’ koningschap over deze wereld.

Binding en borging

Op 27 mei jl. ontving de Generale Synode van Harderwijk afgevaardigden van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Synodepreses ds. P. Niemeijer taxeert de verhouding tussen deze kerken en de GKv in een tijd waarin christenen vreemdeling zijn in Nederland.