Zoeken
A A A

Proefabonnement Onderweg

Opbouw en De Reformatie fuseren in 2015 tot een gloednieuw kerkelijk magazine: OnderWeg. Het nieuwe blad zal vanaf 10 januari 2015 tweewekelijks verschijnen. Benieuwd? Probeer OnderWeg geheel kosteloos drie maanden uit.

OnderWeg wil het beste van Opbouw en De Reformatie combineren in een eigentijds kerkelijk tijdschrift. De nummers zullen actuele thema's uitdiepen door middel van uitgebreide beschouwingen, interviews en reportages. Daarnaast zal er structureel aandacht zijn voor ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKv, jeugdwerk, missionair kerk-zijn en geestelijk leven.

De betekenis voor en rol van de plaatselijke kerk is het dominante uitgangspunt in de artikelen van het nieuwe blad. OnderWeg wil een waardevolle bron van toerusting en inspiratie zijn voor gemeenten en gemeenteleden.

OnderWeg verschijnt op 10 januari 2015 voor het eerst en zal daarna tweewekelijks uitkomen.

Klik HIER voor invulformulier en maak geheel kosteloos drie maanden lang kennis met OnderWeg.

 

De Reformatie 17 oktober

De Reformatie nummer 2 /// jaargang 90 /// 17 oktober 2014

Op weg naar kerkelijke eenheid

Stappen zetten in de samenwerking met de NGK


In dit nummer:

en verder...
28 DOELBEWUST VERDER SAMENSPREKEN /// 38 ‘ALS ER MAAR RUIMTE BLIJFT VOOR EIGEN KLEUR’ /// 39 COLUMN DIAKEN IN DE FRONTLINIE /// 40 WANDELEN MET GOD EVOLUTIE EN GELOOFSTWIJFEL /// 42 BIJBELTAAL OP NAAM VAN BOAZ /// 46 ZING EEN NIEUW LIED ONZEVADERS IN NBV-TAAL /// 48 UIT DE KERKEN /// 48 SPECIAL ‘DE HANDEN VAN HET KONINKRIJK’

FEEST VAN ERKENNING

Overal in het land bestaan al contacten tussen plaatselijke vrijgemaakt-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde kerken. We vroegen aan een viertal gemeenten wat de stand van zaken is, hoe het proces verloopt en wat de stip is op de horizon.
Klik hier voor het hele artikel.

STAPPEN ZETTEN

In landelijke gesprekken op deputatenniveau is in de afgelopen zes jaar veel bereikt in de samensprekingen met de NGK. Plaatselijke kerken kunnen het gesprek aangaan of voortzetten in het vertrouwen dat ze het werk van deputaten niet over hoeven te doen.

 

PAPOEA: FEEST MET KROMME TENEN?

Na zestig jaar zending nemen de Nederlandse kerken in 2018 afscheid van de kerken op Papoea; die gaan daarna zelfstandig verder. De Verre Naasten stelt voor om op dankdag te danken voor Papoea. Is er meer reden om te danken dan om te bidden?

De Reformatie 3 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 90 /// 3 oktober 2014

De Bijbel in Gewone Taal

een vertaling zonder drempels


In dit nummer:

en verder...
6 ALS LEZEN NIET MEEVALT /// 11 COLUMN IN DE VINGERS SNIJDEN /// 11 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 12 SPREEK AAN, MAAR NIET ALLEEN MET WOORDEN
Klik hier voor het hele artikel.
15 SPECIAL ‘DE DIACONALE KERK’ /// 16 BIJBELTAAL HOOG VERHEVEN EN TEGELIJK NAUW BETROKKEN /// 20 WANDELEN MET GOD DE ANDERE KANT VAN SOCIALE MEDIA /// 22 BOEKBESPREKING VEERTIEN VERHALEN OVER DE VRIJGEMAAKTE KERK /// 24 UIT DE KERKEN

EEN VERTALING ZONDER DREMPELS

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteerde deze week de Bijbel in Gewone Taal, met een woordenschat van minder dan 4.000 verschillende woorden. Zes vragen over het hoe en waarom van deze vertaling aan neerlandicus en medewerkster Clazien Verheul.

BIJBELTAAL BEGRIJPEN WE ALLEMAAL

Bekende en vertrouwde Bijbelse begrippen zijn in de BGT vervangen door woorden uit ons dagelijks taalgebruik. Zo werd ‘genade’ bijvoorbeeld vervangen door ‘goedheid’, en ‘verbond’ werd ‘belofte’ of ‘afspraak’. Is dat winst of verlies voor ons geloofsleven?

BIDDEN VOOR HET MIDDENOOSTEN – MAAR HOE?

Bij al het geweld in Noord-Irak en Syrië staat ons verstand stil. Ook veel christenen aldaar hebben er zwaar onder te lijden. Hoe reageren wij als Westerse christenen op wat zich daar afspeelt? Matthijs Haak: ‘We bidden of de echte God alsjeblieft wil opstaan!’

De Reformatie 19 september

De Reformatie nummer 24 /// jaargang 89 /// 19 september 2014

Zorgen voor Gods goede schepping

Christelijk geloof en duurzaamheid


In dit nummer:

en verder...
518 SPELEN MET WALVISSEN
Klik hier voor het hele artikel.
/// 521 COLUMN KANSEN OP ZONDAG /// 522 BELEID MAKEN VANUIT VERANTWOORD OMGAAN MET DE SCHEPPING /// 525 SPECIAL ‘DE DIACONALE KERK’ /// 525 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 528 BOEKENPLANK LEREN LEVEN MET ZORG VOOR HET GESCHAPENE /// 530 BIJBELTAAL NOOIT MEER HERFST /// 534 ZING EEN NIEUW LIED DE EENVOUD VAN HET BREKEN /// 535 BOEKENTIP BIJBEL VOOR 9-12-JARIGEN /// 536 UIT DE KERKEN

HART VOOR DE SCHEPPING

Welke thema’s op het vlak van duurzaamheid zijn het meest urgent? Embert Messelink, werkzaam voor de christelijke natuurvereniging A Rocha: ‘Ons geestelijk leven en ons aardse leven zijn één. God geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid voor de aarde.’

KERK OP GROEN

Steeds meer kerken kiezen voor duurzaamheid en worden ‘groene kerk’.
‘Onze motivatie is dat wij belijden dat Jezus Christus, als Heer van ons leven, zeggenschap heeft over hoe wij als kerk en kerkleden omgaan met de schepping en met onze naaste.’

EEN CADEAU VAN NEIL DIAMOND

Genade is verbazingwekkend mooi en nogal verbazingwekkend; in 2008 schreef Neil Diamond het lied ‘Pretty Amazing Grace’. Jeroen Sytsma wordt er nog altijd door geraakt. ‘Genade is het tegenovergestelde ontvangen van wat je verdient. Genade herstelt je.’

De Reformatie 4 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 89 /// 4 september 2014

Vragen rond het levenseinde

In leven én in sterven eigendom van Christus


In dit nummer:

en verder...
496 STERVEN EN LEVENSPERSPECTIEF /// 499 COLUMN AFSCHEID /// 499 UIT DE REDACTIE /// 505 ‘IK WAS ZIEK EN JULLIE BEZOCHTEN MIJ’ /// 508 BOEKBESPREKING OEFENRUIMTE VOOR DISCIPELEN /// 509 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 510 WANDELEN MET GOD VRIENDEN /// 512 AANKONDIGING SPECIAL /// 512 UIT DE KERKEN

‘IN LEVEN EN STERVEN’

Ouderen worden in de laatste levensfase vaak te lang doorbehandeld. Dirk Jan Bakker, Maarten Verkerk en Theo Boer schreven daar vorig jaar een boek over. In dit artikel plaatsen ze vragen rondom overbehandeling ook in de context van de christelijke gemeente.

‘WIE ZORGT ER STRAKS IN GOEDE HANDEN VOOR MIJ?’

De overheid legt steeds meer zorgtaken bij de burgers neer en noemt dat participatiesamenleving. Kerken komen daarbij prominent in beeld. Maar welke rol kerken kunnen gaan spelen en hoe zij die zorgtaak vorm kunnen geven is nog niet zo helder.
Klik hier voor het hele artikel.

IN GOEDE HANDEN

In de context van de God van het leven en zijn beloftevolle woord krijgen woorden als ‘in goede handen’ en ‘thuiskomen’ een diepe betekenis als het om zaken van leven en dood gaat. Ons gezamenlijk houvast als christengemeenschap is: wij zijn van de Heer.

De Reformatie 8 augustus

De Reformatie nummer 22 /// jaargang 89 /// 8 augustus

Ouderling anno 2014

Leidinggeven, verantwoordelijk zijn en omzien naar


In dit nummer:

en verder...
/// 472 OUDERLING ANNO 2014 /// 479 VAN KINDSBEEN AF /// 484 ZING EEN NIEUW LIED CHRISTUS ZIET JE AAN /// 485 COLUMN GEREFORMEERDE KERK BLIJVEN /// 485 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 486 BIJBELTAAL HEEN-EN-WEERKOMST /// 488 UIT DE KERKEN

PROFIELSCHETS VAN EEN OUDERLING

Wat kunnen we anno 2014 nog met zoiets antieks als een ouderling? De Bijbel geeft ons het antwoord. Vanaf de leiders van de eerste christelijke gemeenten loopt er een doorgaande lijn naar de ouderlingen van nu. Via hen zorgt God ervoor dat er op een geestelijke manier leiding wordt gegeven aan de kerk.

PASTORAAT, GEMEENTE EN OUDERLING

De gemeente van Rotterdam-Centrum heeft zich bezonnen op het pastoraat en het ouderlingschap. Uitgangspunt daarbij was dat pastoraat allereerst een taak van de gemeenteleden is en dat ouderlingen eindverantwoordelijk zijn. Dat heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van de gemeente, die nu opgedeeld is in kringen.

LEEGTE EN STILTE

Het idee van vakantie is vooral dat je niets doet. Maar leegte en stilte roepen gemakkelijk onrust en gespannenheid op. In de stilte worden we ons meer bewust van onszelf en van dingen die we normaal gesproken wat wegduwen. Dat is soms confronterend, maar biedt ook de mogelijkheid naar God te gaan zoals we zijn.

De Reformatie 11 juli

De Reformatie nummer 21 /// jaargang 89 /// 11 juli 2014

‘Eens komt de grote zomer’

Verlangen naar Gods nieuwe wereld


In dit nummer:

en verder...
439, 446 en 463: SAMEN ZINGEN IN DE HEMEL /// 440 BEGIN MAAR ALVAST, IK BEN ZO TERUG (Klik hier voor het hele artikel) /// 444 LANGZAME HAAST /// 450 UITZIEN NAAR DE TUINSTAD /// 452 zingend onderweg naar gods grote toekomst /// 456 wandelen met god BIDDEN VOOR DE DODEN /// 460 DE HEMEL BESTAAT ECHT /// 464 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 464 UIT DE KERKEN

Het mooiste moet nog komen

Er zijn veel redenen om de toekomst met Christus bovenaan op ons verlanglijstje te zetten. Sieds de Jong schrijft: ‘Ik word naar twee kanten getrokken: ik hou van dit leven én ik verlang naar de toekomst met Christus. Maar wat ik moet kiezen, weet ik wel.’

Open hemel

Weinig kunstwerken beelden Gods nieuwe wereld uit, maar het verlangen naar de hemel krijgt wel vorm in beeld en woord. Beeldend kunstenaar Jan Pieter Gootjes maakte al meer dan twintig Jakobsladders. Ria Borkent schreef er het gedicht ‘Hemelsteen’ bij.

De kracht van water

De ark redde een achttal mensen van de wereldwijde watervloed. Petrus vergelijkt de zondvloed met de doop, die symbool staat voor de dood, maar ook voor het schoonwassen van de zonde en een eeuwig leven. Door Christus, het levende water.

De Reformatie 27 juni

De Reformatie nummer 20 /// jaargang 89 /// 27 juni 2014

Spreken over Gods oordeel in het licht van het kruis


In dit nummer:

en verder...
416 met zachtmoedigheid en respect /// 418 omdat god liefde is, kan hij toornen /// 421 column elk kind is een zegen /// 426 die onbegrijpelijke god /// 428 ACTUEEL MAG IK DEZE DANS VAN U? JA, VAN HARTE! /// 430 zing een nieuw lied heilige liefdeskracht /// 431 dvd ‘kerk tussen muren en mensen’ /// 432 uit de kerken /// 432 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

Oordeel en liefde gaan samen in Jezus

Het Oude Testament staat vol met teksten over oorlog en geweld, en bijvoorbeeld de recente gebeurtenissen in Syrië en Irak zorgen ervoor dat religie en terreur in één adem genoemd worden. Hoe spreek je dan over Gods oordeel, in het licht van Christus?
Klik hier voor het hele artikel.

‘Het gaat dus om mij…’

Gods woorden van bevrijding, maar ook zijn rechtvaardigheid, oordeel en straf komen voor mensen die in de gevangenis zitten in een bijzonder licht te staan. Ineke Baron werkt er als hulpverlener en vertelt hoe ze daarmee omgaat: ‘God maakt geen rommel.’

Zoek het zelf maar uit

God had er alles aan gedaan om met zijn geliefde Israël samen te gaan leven in het prachtige beloofde land. Hij verlangde naar de liefde van zijn volk. Met zijn waarschuwing zet Hij hen aan tot nadenken en confronteert Hij hen metde werkelijkheid.

De Reformatie 13 juni

De Reformatie nummer 19 /// jaargang 89 /// 13 juni 2014

Preken houden, naar preken luisteren

Kwetsbaarheid van predikant en hoorder


In dit nummer:

en verder...
394 ‘GEEN PILAAR OM ACHTER TE SCHUILEN’ /// 398 PAULUS ÉN TIMOTEÜS OP DE PREEKSTOEL /// 399 COLUMN ZONDAGSRUST /// 400 BIJBELTAAL OP NAAR HET EINDE /// 402 BOEKBESPREKING ‘GIJ GEHEEL ANDERS’ /// 406 VARIATIES OP EEN SYNODE OVER DE OVERTUIGING DIE NIET MEER OVERTUIGT /// 408 UIT DE KERKEN /// 408 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

‘ECHT GERAAKT WORDEN DOOR GODS BOODSCHAP

Een preek wordt niet alleen gehouden, maar ook gehoord en verwerkt. Drie mensen vertellen over wat ze van een preek verwachten en wat een preek met hen doet. ‘Doorgaans voel ik me door een preek aangesproken en bemoedigd, soms ook verrast.’

DE PROACTIEVE PREDIKANT

Een predikant is blij met commentaar op zijn functioneren en zijn preken, want hij wil weten of hij goed bezig is. Coach en mediator Koos Geerds geeft handreikingen om met feedback om te gaan. ‘Preek in alle toonaarden en luister naar je luisteraars.
Klik hier voor het hele artikel.

OUD, MAAR NIET VERLATEN

Peter Hommes schrijft over de zorg voor ouderen. Zelf zit hij als predikant wel eens met luide stem Psalm 23 te zingen naast het bed van een hardhorende, dementerende broeder. Hij noemt dat: samen in Jezus’ ‘scheepke’ zitten. Dat vaart een stuk zekerder.

De Reformatie 30 mei

De Reformatie nummer 18 /// jaargang 89 /// 29 mei 2014

Uit de ban van de secularisatie

God regeert en werkt ook nu


In dit nummer:

en verder...
369 COLUMN VROUW VERNIEUWT AMBSTVISIE /// 370 RUIMTE VOOR GOD IN EEN SECULIERE TIJD /// 373 VIER ONBEANTWOORDE VRAGEN BEANTWOORD /// 374 GENADEFUNDAMENTALISME /// 376 BIJBELTAAL EEN EEUWIGE HEERSCHAPPIJ /// 380 VARIATIES OP EEN SYNODE STOF TOT NA-DENKEN /// 382 ZING EEN NIEUW EEN KINDERLIED DAT NIET KINDERACHTIG IS /// 384 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 384 UIT DE KERKEN /// 384 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

UIT DE BAN VAN DE SECULARISATIE

Christenen lijken zich neer te leggen bij de boodschap van de neergang van geloof en kerk. Dat is funest voor de overdracht van het geloof. Roel Kuiper: ‘Wat ons te doen staat is elkaar en de wereld liefhebben, en vertrouwen op de kracht van het evangelie.

MEEDEINEN MET DE NETWERKSAMENLEVING

Wouter Beekers groeide op in een SP-gezin. Op school en op de universiteit kwam hij in aanraking met christenen, nu is hij directeur van het WI van de ChristenUnie. God heeft de openheid van de ontzuilde samenleving gebruikt om mijn hart te veroveren.
Klik hier voor het hele artikel.

DE VREZE DES HEREN

Bijna niemand gebruikt meer de term ‘de vreze des Heren,’ die nog maar kort geleden hoorde bij het spreken en denken over God. We zullen ons heel bewust moeten inspannen om het ontzag voor God op alle terreinen van het leven te bewaren.

De Reformatie 17 mei

De Reformatie nummer 17 /// jaargang 89 /// 17 mei 2014

Dien, deel en doe als Hij

Themanummer over diaconaat
(gezamenlijk nummer met Opbouw)


In dit nummer:

En verder
Buitengewoon Zorgzaam in Amersfoort 14 //
Voor diakenen: netwerken van deskundigen 18 //
Rubrieken
Column Jan Smit 11 //
Column Carola Schouten 21 //
Nieuws uit NGK en GKv 25 //
Wandelen met God 26 //
NGJ-rubriek 28 //
Opschrift / Bijbeltaal 30 //

Op weg naar een bloeiend diaconaat

Platform onderzoekt diaconaat in CGK, GKv en NGK
Meer diaconaat voor de samenleving zonder dat dit ten koste gaat van de onderlinge zorg, goede communicatie, goede organisatie en een sterke link met het Evangelie. Dat is in het kort de toekomstdroom van diakenen en diaconaal betrokken gemeenteleden uit de CGK, GKv en NGK, aldus het onderzoek Help! dat het Platform Diaconale Samenwerking liet uitvoeren.

Een kwestie van schapen en bokken

Diaconaat doe je er niet even bij
Diaconaat, dat doen onze diakenen, zo denken we al snel. Maar zij zijn echt niet de enigen. Diaconaat gaat vooral over jou en mij. Het is een essentiële uiting van ons christen-zijn. En dan heb ik het niet over een incidentele diaconale actie of een euro in de collectezak. Het gaat bovenal over je levensstijl. Individueel, maar zeker ook als gemeente. Want diaconaat is een opdracht voor de gehele gemeente.

Toegerust aan de slag

Boekentips voor de diaconale praktijk
Ben je pas diaken of draai je al jaren mee? Ben je als gemeentelid betrokken bij de zorg aan armen en behoeftigen of zou je daar graag bij betrokken willen worden? Hieronder een aantal boekentips die je kunnen helpen om je te oriënteren op het diaconaat.

'Diaconaat gaat om gewone, kleine dingen’

Drie Deventer diakenen over beleid en praktijk
Vrijwel iedere diaconie zal wel ergens een beleidsplan hebben liggen. Maar als de visiegesprekken voorbij zijn en de voeten weer in de modder staan, wat komt daar dan van terecht? Drie diakenen van de samenwerkingsgemeente CGK-GKv-NGK in Deventer blikken terug op de drie jaar na het opstellen van hun beleidsplan en concluderen: diaconaat leeft in de gemeente, maar wel anders dan gedacht.

De Reformatie 2 mei

De Reformatie nummer 16 /// jaargang 89 /// 2 mei 2014

Nieuwe wijn verdient nieuwe zakken

Meebewegen met wat Christus vandaag doet


In dit nummer:

en verder...
344 CATECHISMUS 4.0 /// 347 COLUMN KIJKEN IN HET GELAAT VAN DE VROUW /// 347 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 350 HUILEN HOEFT NIET MEER /// 353 DE BIJBEL IN GEWONE TAAL: EEN DUIDELIJKE EN KRACHTIGE TEKST /// 356 BIJBELTAAL WEERTHUISKOMST /// 358 ZING EEN NIEUW LIED HET FEEST VAN DE GEEST /// 359 BOEKENTIP IN GESPREK AAN DE HAND VAN EEN KAARTENSPEL /// 360 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 360 UIT DE KERKEN

Nieuwe wijn drinken met Jezus Christus

Vernieuwingen in de kerk kunnen een bron van frustratie zijn. Jezus gebruikt de woorden ‘nieuwe wijn’ en ‘oude zakken’ in verband met Gods grote plan met de geschiedenis. Dat is het niveau waarop er over vernieuwingen gesproken moet worden.
Klik hier voor het hele artikel.

Jonge wijn en oude zakken

In grote lijnen werkt Jezus in onze tijd net als vroeger: Hij doet mensen opstaan in een nieuw leven. Verlies tegelijk niet uit het oog wat onze tijd typeert: een groot verlangen naar echtheid en verbondenheid. ‘De wijn bepaalt de zak, dat kan niet andersom.’

Wet en eredienst

In de taal van het Oude Testament zit Gods bevrijding nog in de knop, in Christus bloeit zij open en zien wij Gods wil in vele kleuren. Knop en bloem groeien aan dezelfde tak; speel ze niet tegen elkaar uit, maar maak doeltreffend gebruik van die veelkleurigheid.

De Reformatie 18 april

De Reformatie nummer 15 /// jaargang 89 /// 18 april 2014

‘Een diamant met veel facetten’

De waarde van het kruis van Christus


In dit nummer:

en verder...
320 ‘IKZELF LEEF NIET MEER, MAAR CHRISTUS LEEFT IN MIJ’ /// 323 OPBOUW EN DE REFORMATIE: 1+1=3 326 BIJBELTAAL SPIEGEL /// 328 WERKVORM: IN GESPREK ROND HET KRUIS /// 330 WANDELEN MET GOD STEMLOKAAL 28 /// 334 VARIATIES OP EEN SYNODE FEEST VAN TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN 312 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 312 UIT DE KERKEN

JEZUS STERFT IN ONZE PLAATS – HOE MOOI IS DAT

Het is belangrijk om ons in de betekenis van het kruis te blijven verdiepen. Alleen dan blijft het een levende werkelijkheid voor ons. Hans Burger kiest als invalshoek Jezus’ plaatsvervangend lijden en de beelden die het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt.
Klik hier voor het hele artikel.

STA STIL BIJ HET KRUIS

‘Op allerlei manieren kun je tegenwoordig het kruis tegenkomen. Je staat er niet eens altijd bij stil. Martelwerktuig, hout van aanbidding, vloek en vreugde’. Peter Hommes verzamelde vier beelden van het kruis en schreef er meditatieve teksten bij.

GOEDE VRIJDAG: OP HET KRUISPUNT

Op een bekend schilderij van Dalí wordt de stervende Christus vanuit adelaarsperspectief uitgebeeld: van bovenaf gezien. Dat sluit precies aan bij het perspectief dat Johannes in zijn evangelie hanteert: Jezus als de overwinnaar, de gekruisigde koning.

De Reformatie 4 april

De Reformatie nummer 14 /// jaargang 89 /// 4 april 2014

‘Wees stil voor God, de HEER’


In dit nummer:

en verder...
296 STILTE – STRIJD EN ONTMOETING /// 299 COLUMN DE TERUGKEER VAN DE ZONDAGSSCHOOL? 302 VARIATIES OP EEN SYNODE VERSCHUIVINGEN IN DE RELATIE TUSSEN KERK EN OVERHEID /// 304 WANDELEN MET GOD JEZUS ONTMOETEN – EN NOOIT MEER DEZELFDE ZIJN /// 306 DE BIJZONDERE FLONKERING VAN STILTES IN HET PASTORALE GESPREK /// 310 ZING EEN NIEUW LIED BEKENDSTE PSALM IN EEN NIEUW JASJE /// 311 BOEKENTIP GASTVRIJ ZIJN KUN JE LEREN /// 312 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 312 UIT DE KERKEN 312 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

EEN KLEINE THEOLOGIE VAN DE STILTE

Valt er vanuit de Schrift en de traditie iets te zeggen over de noodzaak van stilte? Wolter Huttinga stelt: ‘Als we de weg van de stilte niet weten te vinden, raken we alles kwijt wat ertoe doet: onszelf, onze verbondenheid met de schepping, en God.’

SAMEN STIL ZIJN IN DE STILLE WEEK

Steeds meer kerken organiseren vespers in de week die aan Goede Vrijdag en Pasen voorafgaat. In dit artikel een aantal voorbeeldliturgieën: samen stil zijn om te luisteren naar woorden uit de Bijbel, te bidden en ons te concentreren op de Heer Jezus zelf.
Klik hier voor het hele artikel.

EEN DROOM DIE GEEN BEDROG IS

Door Christus is de weg tussen hemel en aarde open. Er staat niets meer tussen God en ons in. God wil ons ontmoeten. We mogen grote dingen verwachten, net zo groot als de ontmoetingen die Jakob en Natanaël met Hem hadden. Durf je daarvan te dromen?

De Reformatie 21 maart

De Reformatie nummer 13 /// jaargang 89 /// 21 maart 2014

Geloofsgesprekken:
het geloof delen

Samen spreken over het leven met God


In dit nummer:

en verder...
271 COLUMN SAMARITANEN /// 271 UIT DE KERKEN /// 276 ZOEKEN NAAR VERBINDING 279 TOERUSTING DOOR BEELD EN GELUID /// 282 TE MOOI OM NIET TE ZINGEN /// 284 BIJBELTAAL EERHERSTEL DOOR UITSCHAKELING /// 286 VARIATIES OP EEN SYNODE TAAKSTELLING OF VOORSCHRIFT /// 288 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 288 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

DEEL HOE JE LEEFT MET GOD

Geloofsgesprekken ontstaan in concrete levenssituaties van ontmoeting waardoor je merkt en ervaart wat geloven betekent. Hoe vol zit ons ‘doosje’ met geloofsinhoud en -ervaringen? En als het vol zit, hebben we dan geleerd om ervan uit te delen?
Klik hier voor het hele artikel.

LEREN LUISTEREN, LEREN SPREKEN

Geloofsgesprekken voeren is heilzaam voor ieder persoonlijk en voor de gemeente. Een gemeente waarin het geloofsgesprek functioneert, is hechter en kan beter omgaan met verschillen. Drie praktische handreikingen als stimulans voor het geloofsgesprek.

GELOVEN MET LEGE HANDEN

Als God zelf bereid is alles te verliezen om ons alles te kunnen schenken, dan is Hij te vertrouwen. Wat betekent dat als je de onmacht van het lijden zelf aan den lijve ondervindt, of als je kind heel ernstig ziek is? ‘God ontfermt Zich, hoe dan ook.’

De Reformatie 7 maart

De Reformatie nummer 12 /// jaargang 89 /// 7 maart 2014

Met niet-christenen in gesprek over het geloof

Gesprekken voeren die doel treffen: hoe doe je dat?


In dit nummer:

en verder...
253 ERVARINGEN VAN EEN EE IV-CURSIST /// 254 WANDELEN MET GOD EEN BLOKJE OM MET GOD /// 258 BOEKBESPREKING GELOOF DAT ERTOE DOET /// 260 ZING EEN NIEUW LIED EEN CALVINISTISCHE VERADEMING /// 261 COLUMN KUNST IN DE KERK /// 262 VARIATIES OP EEN SYNODE DE SYNODE LAAT VRAGEN /// 264 UIT DE KERKEN /// 264 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

DOORSLAGGEVEND GETUIGEN

Op 7 januari jl. nam Kees Haak afscheid als docent evangelistiek en missiologie aan de TU Kampen. Zijn afscheidscollegeheeft hij bewerkt tot een boeiend artikel over getuigen van je geloof. ‘God liet Zich niet door afwijzing uit het veld slaan; volg zijn voorbeeld.’
Klik hier voor het hele artikel.

OEFENING BAART VRUCHT

Hoe benutten wij de kansen die God ons geeft om mensen te vertellen over Jezus Christus? Bas Luiten beschrijft wat het met een gemeente doet als je je daadwerkelijk oefent in het gesprek met niet-christenen, en ook wat het gevolg is als je dat niet doet.

MISBRUIK WORDT GESTRAFT

In dit nummer bijdragen van drie nieuwe auteurs: ds. Jeroen Sytsma (pag. 254), ds. Gerbram Heek (pag. 261), en dr. Wolter Rose. De laatste gaat in de rubriek Bijbeltaal dieper in op de betekenis van de woorden: ‘maar die niet alles ongestraft laat’ in Exodus 34:7.

De Reformatie 21 februari

De Reformatie nummer 11 /// jaargang 89 /// 21 februari 2014

‘Wees heilig, want Ik ben heilig’

Over Gods heiligheid en die van mensen


In dit nummer:

en verder...
228 HEILIG LEVEN, HOE DOE JE DAT? /// 230 NAT HOUT /// 233 COLUMN POLITIEK EN SPELEN /// 233 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 234 WANDELEN MET GOD EMMAÜS /// 238 VARIATIES OP EEN SYNODE I /// 240 UIT DE KERKEN /// 240 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

OVERWONNEN DOOR GODS VERTERENDE LIEFDE

Gods heiligheid valt niet binnen de kaders van ons voorstellingsvermogen of onze ervaringen. Tegelijk: de heiligheid van God is zijn liefde – een liefde die in het kruis helemaal opengaat en ons overwint. Zo typeren afstand én nabijheid Gods heiligheid.

DELEN IN DE HEILIGHEID VAN GOD

God heiligt mensen. Wat gebeurt er dan, hoe ben je heilig? Wat zegt dat over je leven en over samen een heilige kerk zijn? ‘Wij zijn veel te gemakkelijk in dingen verbieden,’ schrijft Bas Luiten. ‘De vraag is: is het uit God en tot God? Zo ja, geef het dan ruimte.
Klik hier voor het hele artikel.

‘ADAM, WAAR BEN JE?’

Erik de Boer houdt na lezing en herlezing van het rapport van deputaten m/v nog steeds vragen over die hem verhinderen om bevestigend te antwoorden op de vraag die deputaten meekregen. In deze bijdrage stelt hij zijn vragen openlijk.

De Reformatie 7 februari

De Reformatie nummer 10 /// jaargang 89 /// 7 februari 2014

Leidinggeven in navolging van Christus

Van normatief naar dienstbaar leiderschap


In dit nummer:

en verder...
203 COLUMN ZINGEN IN DE KERK /// 203 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 204 LEIDEN ALS CHRISTUS /// 206 LITERATUUR OVER LEIDINGGEVEN /// 208 WANDELEN MET GOD DE KAART VOOR DE WANDEL MET GOD /// 210 BIJBELTAAL HARTSTOCHT VOOR GODS HUIS /// 214 ZING EEN NIEUW LIED TIEN WOORDEN IN DRIEVOUD /// 216 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 216 UIT DE KERKEN

LEIDEN EN GELEID WORDEN

Een christelijke timmerman maakt geen betere deuren dan zijn niet-christelijke collega, maar christelijk leiderschap bestaat wél, schrijft Jan-Willem Grievink. Hij legt uit wat hij daar wel en niet onder verstaat en beschrijft valkuilen voor leiders in de kerk.

LEIDEN IS ÁNDERS REGEREN

In een Martakerk moet alles gaan zoals Marta het bedacht heeft. Geestelijk leiderschap begint met een Maria-aanpak: aan Jezus’ voeten gaan zitten en je door Hem laten leiden. Dat is geen gebrek aan leiderschap maar een andere vorm van leiderschap.
Klik hier voor het hele artikel.

GESCHONDEN BESTAAN

Hoe behandelt de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi het onderwerp zonde, kwaad en de duivel? Zondaar-zijn en schepsel-zijn vallen niet samen, maar, schrijft Matthijs Haak, spreken over zonde kan niet zonder de verlosser ervan.

De Reformatie 24 januari

De Reformatie nummer 9 /// jaargang 89 /// 24 januari 2014

Antithese:

de scheidslijn tussen kerk en wereld in een tijd van openheid


In dit nummer:

en verder...
179 COLUMN GEEF JE BESTE KRACHT /// 179 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 180 JOHANNES EN DE WERELD /// 182 HOOP DOET ANDERS LEVEN /// 184 WANDELEN MET GOD, GOD HOUDT VAN ALLE MENSEN /// 186 BIJBELTAAL WIL GOD DIT? /// 191 BOEKENTIP BIDDEN: HET HART VAN HET GELOOF IN CHRISTENDOM ÉN ISLAM /// 192 UIT DE KERKEN /// 192 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Christelijk denken vanuit de antithese

Denken vanuit de antithese is in onze tijd een goede manier om een eigen christelijke visie op de samenleving te ontwikkelen. Die functie had de antithese vroeger ook al, net zoals de Hollandse Waterlinie ons land niet alleen beschermde maar ook vormgaf.
Klik hier voor het hele artikel.

Grenzen aan de gemeenschap

Jonge generaties gelovigen denken niet meer in tegenstellingen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de kerk en hoe moet zij daar op reageren? Door samen te zoeken naar onze identiteit in Christus. ‘Een kerk die dat doet, zal vanzelf merken waar de grenzen liggen.’

Een wolk van getuigen

Gelovigen lijken op marathonlopers op weg naar de eindstreep. Vorige generaties gelovigen hebben als estafettelopers het stokje steeds overgedragen. Jezus kun je zien als succescoach: iemand die de atleten weet te trainen, te inspireren en te motiveren.

De Reformatie 10 januari

De Reformatie nummer 8 /// jaargang 89 /// 10 januari 2014

Hermeneutiek:

regels voor het verstaan van de Bijbel

Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe?


In dit nummer:

en verder...
129 COLUMN BUIGEN OF BARSTEN /// 130 HELPEN MAAKT DE KERK RELEVANT /// 132 WELKOM, VREEMDELING! /// 136 SNOWDEN EN DE ECHTHEID VAN GODS OORDEEL /// 138 WANDELEN MET GOD ECHT CONTACT /// 140 HEER, ONTFERM U /// 143 UIT DE KERKEN /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De worsteling van de Hermeneutiek

Veel christenen geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God ons daarin de weg wil wijzen in het leven van vandaag. Maar hoe werkt dat? Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe? Een rondetafelgesprek met vier theologen uit de redactie.
Klik hier voor het hele artikel.

Versta ik U goed?

Goed verstaan wat God ons vandaag te zeggen heeft, verloopt minder rechtstreeks dan we gewend waren. Om de hermeneutiek kunnen we niet heen. Daarbij is het belangrijk dat wij juist vandaag de ontvankelijke omgang met God en de Bijbel vernieuwen.

Verboden gebed

Wat als God je een bepaald gebed verbiedt? Dat overkwam Gods dienaar Mozes. Door Gods hulp kwam hij zover dat hij diens beslissing aanvaardde en het volk Israël erover vertelde. Het concrete gebed werd afgewezen, maar de bidder werd geholpen.