Zoeken
A A A

De Reformatie 18 april

De Reformatie nummer 15 /// jaargang 89 /// 18 april 2014

‘Een diamant met veel facetten’

De waarde van het kruis van Christus


In dit nummer:

en verder...
320 ‘IKZELF LEEF NIET MEER, MAAR CHRISTUS LEEFT IN MIJ’ /// 323 OPBOUW EN DE REFORMATIE: 1+1=3 326 BIJBELTAAL SPIEGEL /// 328 WERKVORM: IN GESPREK ROND HET KRUIS /// 330 WANDELEN MET GOD STEMLOKAAL 28 /// 334 VARIATIES OP EEN SYNODE FEEST VAN TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN 312 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 312 UIT DE KERKEN

JEZUS STERFT IN ONZE PLAATS – HOE MOOI IS DAT

Het is belangrijk om ons in de betekenis van het kruis te blijven verdiepen. Alleen dan blijft het een levende werkelijkheid voor ons. Hans Burger kiest als invalshoek Jezus’ plaatsvervangend lijden en de beelden die het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt.
Klik hier voor het hele artikel.

STA STIL BIJ HET KRUIS

‘Op allerlei manieren kun je tegenwoordig het kruis tegenkomen. Je staat er niet eens altijd bij stil. Martelwerktuig, hout van aanbidding, vloek en vreugde’. Peter Hommes verzamelde vier beelden van het kruis en schreef er meditatieve teksten bij.

GOEDE VRIJDAG: OP HET KRUISPUNT

Op een bekend schilderij van Dalí wordt de stervende Christus vanuit adelaarsperspectief uitgebeeld: van bovenaf gezien. Dat sluit precies aan bij het perspectief dat Johannes in zijn evangelie hanteert: Jezus als de overwinnaar, de gekruisigde koning.

De Reformatie 4 april

De Reformatie nummer 14 /// jaargang 89 /// 4 april 2014

‘Wees stil voor God, de HEER’


In dit nummer:

en verder...
296 STILTE – STRIJD EN ONTMOETING /// 299 COLUMN DE TERUGKEER VAN DE ZONDAGSSCHOOL? 302 VARIATIES OP EEN SYNODE VERSCHUIVINGEN IN DE RELATIE TUSSEN KERK EN OVERHEID /// 304 WANDELEN MET GOD JEZUS ONTMOETEN – EN NOOIT MEER DEZELFDE ZIJN /// 306 DE BIJZONDERE FLONKERING VAN STILTES IN HET PASTORALE GESPREK /// 310 ZING EEN NIEUW LIED BEKENDSTE PSALM IN EEN NIEUW JASJE /// 311 BOEKENTIP GASTVRIJ ZIJN KUN JE LEREN /// 312 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 312 UIT DE KERKEN 312 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

EEN KLEINE THEOLOGIE VAN DE STILTE

Valt er vanuit de Schrift en de traditie iets te zeggen over de noodzaak van stilte? Wolter Huttinga stelt: ‘Als we de weg van de stilte niet weten te vinden, raken we alles kwijt wat ertoe doet: onszelf, onze verbondenheid met de schepping, en God.’

SAMEN STIL ZIJN IN DE STILLE WEEK

Steeds meer kerken organiseren vespers in de week die aan Goede Vrijdag en Pasen voorafgaat. In dit artikel een aantal voorbeeldliturgieën: samen stil zijn om te luisteren naar woorden uit de Bijbel, te bidden en ons te concentreren op de Heer Jezus zelf.
Klik hier voor het hele artikel.

EEN DROOM DIE GEEN BEDROG IS

Door Christus is de weg tussen hemel en aarde open. Er staat niets meer tussen God en ons in. God wil ons ontmoeten. We mogen grote dingen verwachten, net zo groot als de ontmoetingen die Jakob en Natanaël met Hem hadden. Durf je daarvan te dromen?

De Reformatie 21 maart

De Reformatie nummer 13 /// jaargang 89 /// 21 maart 2014

Geloofsgesprekken:
het geloof delen

Samen spreken over het leven met God


In dit nummer:

en verder...
271 COLUMN SAMARITANEN /// 271 UIT DE KERKEN /// 276 ZOEKEN NAAR VERBINDING 279 TOERUSTING DOOR BEELD EN GELUID /// 282 TE MOOI OM NIET TE ZINGEN /// 284 BIJBELTAAL EERHERSTEL DOOR UITSCHAKELING /// 286 VARIATIES OP EEN SYNODE TAAKSTELLING OF VOORSCHRIFT /// 288 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 288 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

DEEL HOE JE LEEFT MET GOD

Geloofsgesprekken ontstaan in concrete levenssituaties van ontmoeting waardoor je merkt en ervaart wat geloven betekent. Hoe vol zit ons ‘doosje’ met geloofsinhoud en -ervaringen? En als het vol zit, hebben we dan geleerd om ervan uit te delen?
Klik hier voor het hele artikel.

LEREN LUISTEREN, LEREN SPREKEN

Geloofsgesprekken voeren is heilzaam voor ieder persoonlijk en voor de gemeente. Een gemeente waarin het geloofsgesprek functioneert, is hechter en kan beter omgaan met verschillen. Drie praktische handreikingen als stimulans voor het geloofsgesprek.

GELOVEN MET LEGE HANDEN

Als God zelf bereid is alles te verliezen om ons alles te kunnen schenken, dan is Hij te vertrouwen. Wat betekent dat als je de onmacht van het lijden zelf aan den lijve ondervindt, of als je kind heel ernstig ziek is? ‘God ontfermt Zich, hoe dan ook.’

De Reformatie 7 maart

De Reformatie nummer 12 /// jaargang 89 /// 7 maart 2014

Met niet-christenen in gesprek over het geloof

Gesprekken voeren die doel treffen: hoe doe je dat?


In dit nummer:

en verder...
253 ERVARINGEN VAN EEN EE IV-CURSIST /// 254 WANDELEN MET GOD EEN BLOKJE OM MET GOD /// 258 BOEKBESPREKING GELOOF DAT ERTOE DOET /// 260 ZING EEN NIEUW LIED EEN CALVINISTISCHE VERADEMING /// 261 COLUMN KUNST IN DE KERK /// 262 VARIATIES OP EEN SYNODE DE SYNODE LAAT VRAGEN /// 264 UIT DE KERKEN /// 264 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

DOORSLAGGEVEND GETUIGEN

Op 7 januari jl. nam Kees Haak afscheid als docent evangelistiek en missiologie aan de TU Kampen. Zijn afscheidscollegeheeft hij bewerkt tot een boeiend artikel over getuigen van je geloof. ‘God liet Zich niet door afwijzing uit het veld slaan; volg zijn voorbeeld.’
Klik hier voor het hele artikel.

OEFENING BAART VRUCHT

Hoe benutten wij de kansen die God ons geeft om mensen te vertellen over Jezus Christus? Bas Luiten beschrijft wat het met een gemeente doet als je je daadwerkelijk oefent in het gesprek met niet-christenen, en ook wat het gevolg is als je dat niet doet.

MISBRUIK WORDT GESTRAFT

In dit nummer bijdragen van drie nieuwe auteurs: ds. Jeroen Sytsma (pag. 254), ds. Gerbram Heek (pag. 261), en dr. Wolter Rose. De laatste gaat in de rubriek Bijbeltaal dieper in op de betekenis van de woorden: ‘maar die niet alles ongestraft laat’ in Exodus 34:7.

De Reformatie 21 februari

De Reformatie nummer 11 /// jaargang 89 /// 21 februari 2014

‘Wees heilig, want Ik ben heilig’

Over Gods heiligheid en die van mensen


In dit nummer:

en verder...
228 HEILIG LEVEN, HOE DOE JE DAT? /// 230 NAT HOUT /// 233 COLUMN POLITIEK EN SPELEN /// 233 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 234 WANDELEN MET GOD EMMAÜS /// 238 VARIATIES OP EEN SYNODE I /// 240 UIT DE KERKEN /// 240 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

OVERWONNEN DOOR GODS VERTERENDE LIEFDE

Gods heiligheid valt niet binnen de kaders van ons voorstellingsvermogen of onze ervaringen. Tegelijk: de heiligheid van God is zijn liefde – een liefde die in het kruis helemaal opengaat en ons overwint. Zo typeren afstand én nabijheid Gods heiligheid.

DELEN IN DE HEILIGHEID VAN GOD

God heiligt mensen. Wat gebeurt er dan, hoe ben je heilig? Wat zegt dat over je leven en over samen een heilige kerk zijn? ‘Wij zijn veel te gemakkelijk in dingen verbieden,’ schrijft Bas Luiten. ‘De vraag is: is het uit God en tot God? Zo ja, geef het dan ruimte.
Klik hier voor het hele artikel.

‘ADAM, WAAR BEN JE?’

Erik de Boer houdt na lezing en herlezing van het rapport van deputaten m/v nog steeds vragen over die hem verhinderen om bevestigend te antwoorden op de vraag die deputaten meekregen. In deze bijdrage stelt hij zijn vragen openlijk.

De Reformatie 7 februari

De Reformatie nummer 10 /// jaargang 89 /// 7 februari 2014

Leidinggeven in navolging van Christus

Van normatief naar dienstbaar leiderschap


In dit nummer:

en verder...
203 COLUMN ZINGEN IN DE KERK /// 203 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 204 LEIDEN ALS CHRISTUS /// 206 LITERATUUR OVER LEIDINGGEVEN /// 208 WANDELEN MET GOD DE KAART VOOR DE WANDEL MET GOD /// 210 BIJBELTAAL HARTSTOCHT VOOR GODS HUIS /// 214 ZING EEN NIEUW LIED TIEN WOORDEN IN DRIEVOUD /// 216 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 216 UIT DE KERKEN

LEIDEN EN GELEID WORDEN

Een christelijke timmerman maakt geen betere deuren dan zijn niet-christelijke collega, maar christelijk leiderschap bestaat wél, schrijft Jan-Willem Grievink. Hij legt uit wat hij daar wel en niet onder verstaat en beschrijft valkuilen voor leiders in de kerk.

LEIDEN IS ÁNDERS REGEREN

In een Martakerk moet alles gaan zoals Marta het bedacht heeft. Geestelijk leiderschap begint met een Maria-aanpak: aan Jezus’ voeten gaan zitten en je door Hem laten leiden. Dat is geen gebrek aan leiderschap maar een andere vorm van leiderschap.
Klik hier voor het hele artikel.

GESCHONDEN BESTAAN

Hoe behandelt de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi het onderwerp zonde, kwaad en de duivel? Zondaar-zijn en schepsel-zijn vallen niet samen, maar, schrijft Matthijs Haak, spreken over zonde kan niet zonder de verlosser ervan.

De Reformatie 24 januari

De Reformatie nummer 9 /// jaargang 89 /// 24 januari 2014

Antithese:

de scheidslijn tussen kerk en wereld in een tijd van openheid


In dit nummer:

en verder...
179 COLUMN GEEF JE BESTE KRACHT /// 179 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 180 JOHANNES EN DE WERELD /// 182 HOOP DOET ANDERS LEVEN /// 184 WANDELEN MET GOD, GOD HOUDT VAN ALLE MENSEN /// 186 BIJBELTAAL WIL GOD DIT? /// 191 BOEKENTIP BIDDEN: HET HART VAN HET GELOOF IN CHRISTENDOM ÉN ISLAM /// 192 UIT DE KERKEN /// 192 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Christelijk denken vanuit de antithese

Denken vanuit de antithese is in onze tijd een goede manier om een eigen christelijke visie op de samenleving te ontwikkelen. Die functie had de antithese vroeger ook al, net zoals de Hollandse Waterlinie ons land niet alleen beschermde maar ook vormgaf.
Klik hier voor het hele artikel.

Grenzen aan de gemeenschap

Jonge generaties gelovigen denken niet meer in tegenstellingen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de kerk en hoe moet zij daar op reageren? Door samen te zoeken naar onze identiteit in Christus. ‘Een kerk die dat doet, zal vanzelf merken waar de grenzen liggen.’

Een wolk van getuigen

Gelovigen lijken op marathonlopers op weg naar de eindstreep. Vorige generaties gelovigen hebben als estafettelopers het stokje steeds overgedragen. Jezus kun je zien als succescoach: iemand die de atleten weet te trainen, te inspireren en te motiveren.

De Reformatie 10 januari

De Reformatie nummer 8 /// jaargang 89 /// 10 januari 2014

Hermeneutiek:

regels voor het verstaan van de Bijbel

Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe?


In dit nummer:

en verder...
129 COLUMN BUIGEN OF BARSTEN /// 130 HELPEN MAAKT DE KERK RELEVANT /// 132 WELKOM, VREEMDELING! /// 136 SNOWDEN EN DE ECHTHEID VAN GODS OORDEEL /// 138 WANDELEN MET GOD ECHT CONTACT /// 140 HEER, ONTFERM U /// 143 UIT DE KERKEN /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De worsteling van de Hermeneutiek

Veel christenen geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God ons daarin de weg wil wijzen in het leven van vandaag. Maar hoe werkt dat? Hoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe? Een rondetafelgesprek met vier theologen uit de redactie.
Klik hier voor het hele artikel.

Versta ik U goed?

Goed verstaan wat God ons vandaag te zeggen heeft, verloopt minder rechtstreeks dan we gewend waren. Om de hermeneutiek kunnen we niet heen. Daarbij is het belangrijk dat wij juist vandaag de ontvankelijke omgang met God en de Bijbel vernieuwen.

Verboden gebed

Wat als God je een bepaald gebed verbiedt? Dat overkwam Gods dienaar Mozes. Door Gods hulp kwam hij zover dat hij diens beslissing aanvaardde en het volk Israël erover vertelde. Het concrete gebed werd afgewezen, maar de bidder werd geholpen.

De Reformatie 27 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 89 /// 27 december 2013

Jezus’ komst –

Recht en gerechtigheid op aarde

‘Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien’


In dit nummer:

en verder...
129 COLUMN BUIGEN OF BARSTEN /// 130 HELPEN MAAKT DE KERK RELEVANT /// 132 WELKOM, VREEMDELING! /// 136 SNOWDEN EN DE ECHTHEID VAN GODS OORDEEL /// 138 WANDELEN MET GOD ECHT CONTACT /// 140 HEER, ONTFERM U /// 143 UIT DE KERKEN /// 144 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

De grote omwenteling

Kerst is de confrontatie met alle ellende door Christus zelf. Als één van de eerste singer-songwriters van het Nieuwe Testament brengt Maria de omwenteling onder woorden die de komst van Christus op aarde betekent. Vanaf nu zal alles anders zijn.

Gerechtigheid en vrede geven grote vreugde

Veertig jaar Tear leverde begin november een indringend tweedaags symposium op. Directeur Marnix Niemeijer, directeur van Tear, spreekt over wat christenen wereldwijd voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om recht en gerechtigheid.
Klik hier voor het hele artikel.

Gods reddingsplan in Oeganda

De Oegandese Presbyteriaanse kerken, partner van DVN, zetten zich in voor de Congolese vluchtelingen in hun land. Ds. Smith: ‘Met elkaar delen wij de mooiste en verschrikkelijkste dingen. Het is een zegen van God om er zo voor elkaar te mogen zijn.’

De Reformatie 13 december

De Reformatie nummer 6 /// jaargang 89 /// 13 december 2013

Sociale media: kansen voor de kerk


In dit nummer:

en verder...
103 een schat aan ideeën /// 108 KINDEREN EN SOCIALE MEDIA – ZEGEN OF ZORG? /// 110 WANDELEN MET GOD WEES OP JE HOEDE! /// 112 GEEN KRUISJE OP HET UNIFORM /// 115 COLUMN eenzaamheid /// 115 WWW.DEREFORMATIE .NL /// 116 BIJBELTAA L NAMEN /// 120 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 120 UIT DE KERKEN

Sociale media in de christelijke gemeente

‘Voor het werk van de ambtsdrager kunnen sociale media grote meerwaarde hebben,’ schrijft ds. Wim de Bruin (CGK). De ambtsdrager is als een herder, die daar is waar de schapen zijn. Sociale media vervangen face-to-face-contact echter niet.

Present op het scherm

Als kerk is het verstandig om een website te hebben en te onderhouden; je bent dan zichtbaar voor iedereen die internet gebruikt. Ook als individuele gelovige kun je op internet veel mooi materiaal vinden. In dit artikel tien tips voor internetgebruik.
Klik hier voor het hele artikel.

Formulieren recyclen

Wie herkent het niet dat de gemeente achterover gaat leunen als er een formulier gelezen wordt? Matthijs Haak pleit ervoor om ze desondanks te blijven gebruiken, maar dan qua inhoud én vorm aangepast aan de situatie en aan deze tijd.

De Reformatie 29 november

De Reformatie nummer 5 /// jaargang 89 /// 29 november 2013

Het Praktijkcentrum – geloven in werkelijkheid

Onderzoek en dienstverlening ten behoeve van de kerken


In dit nummer:

en verder...
80 WAT SPEELT ER IN DE KERKEN? /// 83 Boekentip bid, luister en leef - advent /// 86 BIJBELTAAL EENS GESLOTEN… /// 88 PERSOONLIJK ÉN GEREFORMEERD - EEN SPANNENDE COMBI /// 83 COLUMN GRENZELOZE BEMOEDIGING /// 83 WWW.DERFORMATIE.NL /// 96 UIT DE KERKEN /// 96 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Geloven in werkelijkheid

Begin 2012 heeft de GS van Harderwijk goedkeuring verleend aan de instelling van een Praktijkcentrum, dat in september van dit jaar van start is gegaan. Hans Schaeffer schrijft over nut en noodzaak van dit centrum voor onderzoek en dienstverlening.
Klik hier voor het hele artikel.

Wonderen

Geloven betekent deze wereld willen zien als Gods wereld, waarin Hij aanwezig en aan het werk is. Je leert dan het wonder te zien, niet allereerst in onverklaarbare dingen, maar in Gods liefde, die ervoor zorgt dat Hij deze wereld niet loslaat.

Lydia: ‘De Heer opende mijn hart’

Lydia – handelaar in purperen stoffen uit Tyatira – kennen we uit Handelingen 16. Zij en haar huisgenoten waren de eerste dopelingen in Filippi; in feite is het christendom in Europa bij haar begonnen. In verhaalvorm leren we haar beter kennen.

De Reformatie 15 november

De Reformatie nummer 4 /// jaargang 89 /// 15 november 2013

De preek:

brandpunt van Gods spreken vandaag


In dit nummer:

en verder...
56 BOEKBESPREKING GODS WOORD IN MENSENWOORDEN /// 59 COLUMN ZORGEN ROND HET LEVENSEINDE /// 59 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 64 BIJBELTAAL GOD ZORGT /// 68 BOEKENTIP ALS GEEN ANDER /// 69 EINDTIJDBEWEGINGEN /// 70 WANDELEN MET GOD LEER ONS BIDDEN /// 72 UIT DE KERKEN /// 72 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Luisteren is meedoen

Prof. dr. Kees de Ruijter leert theologiestudenten preken. Onlangs verscheen van hem een boek waarin hij zijn preekvisie uiteen zet. In een interview met hem gaat het vooral over de context waarin de preek klinkt: de kerkdienst en de gemeente
Klik hier voor het hele artikel.

Samen verantwoordelijk voor de verkondiging

Preekbespreking door de kerkenraad is geen periodieke controle, maar een middel om de predikant te dienen en samen de verantwoordelijkheid voor de verkondiging te nemen. In deze bijdrage een paar uitgangspunten, handvatten en modellen.

De prijs van eenheid

Kerkelijke eenheid begint bij hartelijke herkenning van wat je gemeenschappelijk hebt. De Nationale Synode gaf ruimschoots te gelegenheid om daarover te praten, maar vroeg ook: wat ben je bereid om omwille van die eenheid op te geven?

De Reformatie 1 november

De Reformatie nummer 3 /// jaargang 89 /// 1 november 2013

Gewond door het leven

Special van Opbouw en De Reformatie


In dit nummer:

en verder...
5 Lied: de zon daalt in de zee
6 ‘Ik ben een onwijs dankbaar mens’
10 Gedicht en beeld
11 Lezers over wonden (1)
17 Gedicht en beeld
18 Op weg naar heelheid
22 ‘God is goed’
25 Lezers over wonden (2)
26 Het kwaad en de hand van de Vader
31 Gedicht en beeld
41 Lezers over wonden (3)
46 Psalm 22: de ene en de velen
48 Open en eerlijk over verslaving
56 Oefen jezelf in meeleven

Onverzorgde wonden

Aan haar echtscheiding gingen jaren van bedrog vooraf. Clary zegt nu: ‘Het enige wat overblijft, is leven heel dicht bij Vader, ook al begrijp ik zijn beleid niet.’

Ik val niet uit zijn hand

Ds. Bert Renkema heeft nog steeds te maken met de gevolgen van een ernstige ziekte. Hij zoekt naar de zin van wat hem en zijn gezin overkwam.

Waar is god als het leven je verwondt?

Geloven in God en getroffen worden door lijden is verwarrend. In deze bijdrage drie manieren van omgaan met lijden die je ook in de Bijbel terugvindt.

Lijden om Christus’ wil

Bedenk als je om je christen-zijn ergens wordt afgewezen dat ze niet jou, maar Christus verwerpen. En doe wat waardeloos is weg uit je leven.

Kleed u in de liefde

De zondagse diensten bieden wie ‘vermoeid is en onder lasten gebukt gaat’, gelegenheid om op adem te komen bij Jezus. Hoe werkt dat in de praktijk?

Heb jij dat ook weleens?

Mensen met moeiten of verdriet hebben vaak behoefte aan herkenning en erkenning. In het contact met lotgenoten vinden ze steun en informatie.

De Reformatie 18 oktober

De Reformatie nummer 2 /// jaargang 89 /// 18 oktober 2013

Liturgie en eredienst anno 2013


In dit nummer:

en verder...
551 COLUMN onmacht /// 33 COLUMN ROULERENDE DOMINEES /// 33 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 42 BIJBELTAAL PROFIEL VAN EEN CHRISTEN /// 44 WANDELEN MET GOD ALS JE ZIEK BENT… /// 46 JEZUS’ STAMBOOM /// 48 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Samen werken aan de eredienst

Tot een jaar of wat geleden had de predikant van het begin tot het einde van de dienst de touwtjes in handen. Kom daar nu nog eens om; het lijkt soms meer op: u vraagt, wij draaien. We vroegen aan een aantal predikanten hoe zij daarmee omgaan.
Klik hier voor het hele artikel

Naar de kerk, maar anders

In het nadenken over liturgie en erediensten is het volgens Bas Luiten van wezenlijk belang om principieel onderscheid te maken tussen de morgenen de middagdienst: ‘De ochtenddienst is een viering, ‘s middags komen de verbreding en verdieping.’
Klik hier voor het hele artikel.

Liturgische ontwikkelingen in Benin

Ook in de ERCB, de gereformeerde kerk in Benin, doen zich allerlei liturgische ontwikkelingen voor. Ds. Théophile Djodjouwin is er dankbaar voor. Hij vertelt in een interview wat er in de afgelopen jaren is veranderd en waarom.

De Reformatie 4 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 89 /// 4 oktober 2013

Gods grote verhaal en onze levensverhalen

Over narratieve prediking en narratief pastoraat


In dit nummer:

en verder...
551 COLUMN onmacht /// 11 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 12 BOEKBESPREKING GODS VERHAAL EN DAT VAN MENSEN /// 13 COLUMN SAMENWERKEN MET GOD /// 14 DE PASTOR ALS TOLK EN GIDS /// 17 aankondiging SPECIAL GEWOND DOOR HET LEVEN /// 18 BIJBELTAAL MOZES’ OPVOLGER /// 22 BOEKBESPREKING DE ECHTE PAULUS OVER VROUWEN IN DE KERK /// 24 UIT DE KERKEN /// 24 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Op verhaal komen in de kerk

Narratief of verhalend preken is lange tijd met argwaan bekeken, maar narratief en gereformeerd staan niet per se tegenover elkaar. Elke Bijbeltekst is een venster op Gods verhaal en: ‘Iedere hoorder gaat naar huis met zijn eigen preek.’

 

Levensverhalen en Gods grote verhaal

Een levensverhaal is het verhaal waarmee iemand zijn levensloop interpreteert en ervaart. Het is heilzaam wanneer iemand zijn/haar levensverhaal leert plaatsen in het licht van Gods verhaal; dat is wat er gebeurt in narratief pastoraat.
Klik hier voor het hele artikel.

Visie

Wij leven in de verwachting dat Jezus terugkomt. Die toekomstvisie zal alleen inspireren als zij zichtbaar wordt: geloven en zien hebben alles met elkaar te maken. Wat laat de christelijke gemeente zien van haar toekomstverwachting?

De Reformatie 20 september

De Reformatie nummer 24 /// jaargang 88 /// 20 september 2013

De Heidelbergse Catechismus

vitaal of verouderd?


In dit nummer:

en verder...
551 COLUMN onmacht /// 551 WWW.DEREFORMAT IE.NL /// 552 CONTEXTUELE THEOLOGIE UIT DE16DE EEUW /// 557 UIT DE KERKEN /// 558 WANDELEN MET GOD ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW /// 560 BIJBELTAAL gemaakt uit hemelstof /// 562 BOEKBESPREKING DE VRIJGEVIGE GEEST /// 564 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Hiep hiep hoera voor de Heidelberger

De Heidelbergse Catechismus werd in 1563 uitgegeven en viert dit jaar dus haar 450-ste verjaardag. Functioneert dat leerboekje eigenlijk nog wel binnen onze kerken of is het een dode letter geworden? We vroegen het een tiental predikanten.
Klik hier voor het hele artikel. 

Blijven belijden

Wat de Heidelberger niet doet, doete catechismus van Ben Wentsel wel: antwoorden geven op vragen van onze tijd. Jordi Kooiman, eindredacteur van Opbouw, hield een interview met hem. ‘Je bent er nooit, je moet blijven belijden.

Moderne confessies – een bloemlezing

Ook na het ontstaan van de Drie Formulieren van Eenheid eeuwen geleden hebben kerken en gelovigen gepoogd de kern van hun geloof waarheidsgetrouw te beschrijven. In dit artikel vindt u een kleine bloemlezing uit een drietal moderne confessies.

De Reformatie 6 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 88 /// 6 september 2013

Vrouw in het ambt:

‘Schriftuurlijk en gereformeerd’

Conclusies en aanbevelingen van het deputaatschap m/v in de kerk


In dit nummer:

en verder...
523 COLUMN op wie kun je bouwen? /// 526 UIT DE KERKEN /// 528 VROUW EN THEOLOOG – EN DAN? /// 532 WANDELEN MET GOD DELEN IN LIJDEN /// 536 BIJBELTAAL HET HUIS VAN DE VADER /// 538 SYMPOSIUM KERK OP EEN KRUISPUNT /// 540 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 540 WWW.DEREFORMATIE.NL

Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie

De synode van Harderwijk gaf een deputaatschap de opdracht om te onderzoeken of het Schriftuurlijk is dat vrouwen dienen in de ambten. Vandaag verschijnt het rapport. In deze bijdrage de belangrijkste bevindingen en argumentatie op een rij.

De cultuurfilosofie van het m/v-rapport

Het m/v-rapport spreekt over ‘verlegenheid waarin de kerken met betrekking tot de positie van de vrouw verkeren.’ Sander Griffioen onderzoekt wat daarmee wordt bedoeld en becommentarieert het ongedifferentieerde gebruik van het begrip ‘cultuur’.

Variatie in het Onze Vader

Het bekendste en meest gebruikte gebed ter wereld is het Onze Vader. In de Bijbel komt het in twee varianten voor. Wat Jezus zijn leerlingen wilde meegeven, was geen universele standaard maar een voorbeeld dat in diverse situaties toepasbaar is.

Download het artikel uit dit nummer: Vrouw en theoloog - en dan?