Zoeken
A A A

De Reformatie 29 juni

De Reformatie nummer 20 /// jaargang 87 /// 29 juni 2012

Blijdschap

De grondtoon in je hart


In dit nummer:

en verder...
449 COLUMN ALTOOS DANKBAAR /// 449 UIT DE KERKEN /// 443 COLUMN BLIJ, BLIJER /// 443 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 454 BIJBELTAAL DE JAKOBSLADDER /// 456 DUIZENDMAAL DANK /// 460 WANDELEN MET GOD NIET VLUCHTEN MAAR BLIJVEN /// 462 NOG MEER HUISWERK /// 465 COLUMN SLOW CHURCH /// 470 abraham als wereldleider? /// 471 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Onuitsprekelijke vreugde

God is in zichzelf diep gelukkig; Hij wil ons in die vreugde laten delen. God legt zelf die vreugde in ons hart als de grondtoon van ons leven. Gerichtheid op God is daarbij cruciaal, en zowel de bron als het doel van de vreugde in het leven van de gelovige.

Affectief geloof

Van Jonathan Edwards leren we dat het geloof affectief van aard is. Dat wil niet zeggen dat het draait om wat je voelt, maar de aanwezigheid van de heilige Geest wekt op tot liefde en resulteert in een gerichtheid op God en op de mensen om je heen.

De groeten uit…

In de vakantietijd maak je vaak kennis met nieuwe mensen, en als je daar waar je vakantie houdt een kerkdienst bezoekt, ook met andere christenen. De redacteurs van De Reformatie vertellen over ontmoetingen met gelovigen ver weg en dichtbij.