Zoeken
A A A

De Reformatie 8 augustus

De Reformatie nummer 22 /// jaargang 89 /// 8 augustus

Ouderling anno 2014

Leidinggeven, verantwoordelijk zijn en omzien naar


In dit nummer:

en verder...
/// 472 OUDERLING ANNO 2014 /// 479 VAN KINDSBEEN AF /// 484 ZING EEN NIEUW LIED CHRISTUS ZIET JE AAN /// 485 COLUMN GEREFORMEERDE KERK BLIJVEN /// 485 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 486 BIJBELTAAL HEEN-EN-WEERKOMST /// 488 UIT DE KERKEN

PROFIELSCHETS VAN EEN OUDERLING

Wat kunnen we anno 2014 nog met zoiets antieks als een ouderling? De Bijbel geeft ons het antwoord. Vanaf de leiders van de eerste christelijke gemeenten loopt er een doorgaande lijn naar de ouderlingen van nu. Via hen zorgt God ervoor dat er op een geestelijke manier leiding wordt gegeven aan de kerk.

PASTORAAT, GEMEENTE EN OUDERLING

De gemeente van Rotterdam-Centrum heeft zich bezonnen op het pastoraat en het ouderlingschap. Uitgangspunt daarbij was dat pastoraat allereerst een taak van de gemeenteleden is en dat ouderlingen eindverantwoordelijk zijn. Dat heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van de gemeente, die nu opgedeeld is in kringen.

LEEGTE EN STILTE

Het idee van vakantie is vooral dat je niets doet. Maar leegte en stilte roepen gemakkelijk onrust en gespannenheid op. In de stilte worden we ons meer bewust van onszelf en van dingen die we normaal gesproken wat wegduwen. Dat is soms confronterend, maar biedt ook de mogelijkheid naar God te gaan zoals we zijn.