Zoeken
A A A

De Reformatie 26 oktober

De Reformatie nummer 2 /// jaargang 88 /// 26 oktober 2012

Kerk zijn tussen muren en mensen

Special van Opbouw en De Reformatie


In dit nummer:

en verder...
4 Kerk zijn tussen muren en mensen 11 Gedicht: God is 19 Lezers over de kerk – 1 25 Lied van de zondag 26 Koningskinderen 31 Lezers over de kerk – 2 34 Wat geloof je van de kerk 40 Een lage drempel en een hoog doel 44 Souplesse met de Heer voor ogen 50 Lezers over de kerk – 3 61 Gedicht: Oude kerk te Oosterbeek 62 Boekenplank 66 Naar de kerk – een goede gewoonte 75 Gedicht: Kerkdienst 76 Oefenplaats voor christelijk leven 78 Lezers over de kerk – 4 86 Een droom die werkelijkheid werd

De kerk wordt geconfronteerd met bindingsangst

Veel jonge mensen hebben moeite zich te binden aan de kerk. Hoe komt dat, en waarom ben jij eigenlijk niet vertrokken?

Gemeenschap met Christus is gemeenschap met elkaar

Horen bij Jezus Christus en horen bij de kerk: het Nieuwe Testament verbindt die twee onlosmakelijk met elkaar.

Kerk anno nu

Wat verstaan we precies onder de kerk? Nogal wat kerkleden hanteren tegenwoordig niet meer zulke heel erg afgebakende kerkgrenzen.

Met een hartelijke broedergroet

Vader Paul en zoon Rikko Voorberg zijn beiden predikant. In de vorm van brieven gaan zij in gesprek over kerkopvatting en -beleving.

De tussengeneratie

Wat moet je als kerk doen of juist laten wil je twintigers en dertigers bereiken? Een paar tips in de vorm van ‘tien geboden’.

De kerk waar ik van droom

De kerk – hoe staat zij ervoor en hoe moet het verder? Vier mensen beschrijven hoe de kerk er in hun dromen uitziet.