Zoeken
A A A

De Reformatie 7 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 87 /// 7 september 2012

Geloofsonderwijs

aan de kinderen van de kerk


In dit nummer:

en verder...
527 COLUMN LEERLINGEN MAKEN 527 WWW.DEREFORMATIE.NL 528 KINDEREN WEGWIJS MAKEN IN DE BIJBEL 532 JONGEREN TIENERS DIE HUN SCHOUDERS OPHALEN 536 BIJBELTAAL ZWEETHANDEN 538 DAGBOEK HET NEOCALVINISME EN DE FRANSE REVOLUTIE 540 ONS HART LUCHTEN BIJ GOD 542 NIEUWS EN PERSBERICHTEN 542 UIT DE KERKEN

De van zelfsprekendheid voorbij

Ouders beloven bij de doop hun kind te onderwijzen en te laten onderwijzen wat de doop betekent. Voorheen werd bij dat laatste als vanzelf aan de gereformeerde school gedacht. Die vanzelfsprekendheid is voorbij. Jan Westert vindt dat een goede zaak.

Oud goud

De inhoud van de Heidelbergse Catechismus is ook na 400 jaar nog steeds heel actueel. Het is alleen wel belangrijk dat we de moeite nemen om dit hart van het kerkelijk belijden binnen te brengen in de leef- en taalwereld van de jongeren van vandaag.

Gods design

We leven in een tijd waarin je wordt uitgedaagd om zelf iets van je leven te maken. Geloven betekent dat je bereid bent om je te onderwerpen aan Góds plan. Hij wil zijn evangelie uitwerken in jouw leven. Daarvoor is bekering noodzakelijk.