Zoeken
A A A

De Reformatie 16 november

De Reformatie nummer 4 /// jaargang 88 /// 16 november 2012

Gods wet - woorden van liefde

In Christus vervuld, in onze harten geschreven


In dit nummer:

en verder...
31 COLUMN GENADE VOOR NIGERIA 31 WWW.DEREFORMATIE.NL 36 BIJBELTAAL HET EVANGELIE VAN DE WITTE ROOS 38 WANDELEN MET GOD JUIST SPREKEN OVER GOD 43 BOEKENTIP ZO IS GOD 43 UIT DE KERKEN 44 VERWIJZEN NAAR DE GOEDE 46 DE WEG VAN DE LIEFDE 48 NIEUWS EN PERSBERICHTEN 48 GEDICHT DANKDAGDIENST

De wet van de vrijheid

In de Bijbel wordt altijd positief over de wet gesproken; in onze tijd lijkt zij een bron van spanning te zijn. We horen van wet, genade en vrijheid, maar hoe krijgen we die op één lijn? Moet de wet nog wel elke zondag gelezen worden en zo ja, in welke vorm?

Christus, christenen en de wet van Israël

Christus vervult de wetten van Israël. Vanuit die vervulling moeten we ernaar kijken. Door in zijn leven, sterven en opstanding te delen, krijgen we een nieuw leven en groeien we toe naar volmaaktheid. Gods wetten staan dan geschreven in onze harten.

Bidden met de psalmen

Het Boek van de Psalmen is een leerschool voor de bidder. De eerste les die elke bidder meekrijgt is: gebeden waardoor je het meest groeit in je gebedsleven zijn die gebeden waarin jouw spreken tot God een antwoord is op Gods spreken tot jou.