Zoeken
A A A

De Reformatie 24 februari

De Reformatie nummer 11 /// jaargang 87 /// 24 februari 2012

De kerkelijk werker

Een hbo-professional naast de predikant


In dit nummer:

en verder...
231 column Gods waarheid maakt vrij /// 231 www.dereformatie.nl /// 232 boekenplank lezen in de lijdenstijd /// 234 bijbeltaal geheelonthoudingsgelofte /// 236 wandelen met god god geeft zin aan zinloos kwaad /// 242 nieuws- en persberichten /// 243 liedtekst /// 243 uit de kerken ///

Een pseudopredikant?

In zo’n vijftig GKv-gemeenten is inmiddels een hbo-theoloog aangesteld als kerkelijk werker. Er is nog veel onduidelijkheid over die functie. Janneke Burger en Hans Schaeffer laten zien dat bezinning daarop hard nodig is en dragen zelf punten aan.

Als professionals naast elkaar

Harmke Vlieg werkt sinds 2009 als kerkelijk werker in Assen-Kloosterveen, waar Sieds de Jong predikant is. In een interview vertellen ze hoe de samenwerking verloopt. ‘Een kerkelijk werker is geen gatenvuller maar een collega naast de predikant.’

Communicatie met mogelijkheden

Mensen met een verstandelijke beperking gaan vaak graag naar de kerk. Ze ervaren in de geloofsgemeenschap dat ze er mogen zijn. Voor een pastor is het in én buiten de kerkdienst niet altijd gemakkelijk communiceren met deze bijzondere groep broers en zussen.