Zoeken
A A A

De Reformatie 18 april

De Reformatie nummer 15 /// jaargang 89 /// 18 april 2014

‘Een diamant met veel facetten’

De waarde van het kruis van Christus


In dit nummer:

en verder...
320 ‘IKZELF LEEF NIET MEER, MAAR CHRISTUS LEEFT IN MIJ’ /// 323 OPBOUW EN DE REFORMATIE: 1+1=3 326 BIJBELTAAL SPIEGEL /// 328 WERKVORM: IN GESPREK ROND HET KRUIS /// 330 WANDELEN MET GOD STEMLOKAAL 28 /// 334 VARIATIES OP EEN SYNODE FEEST VAN TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN 312 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 312 UIT DE KERKEN

JEZUS STERFT IN ONZE PLAATS – HOE MOOI IS DAT

Het is belangrijk om ons in de betekenis van het kruis te blijven verdiepen. Alleen dan blijft het een levende werkelijkheid voor ons. Hans Burger kiest als invalshoek Jezus’ plaatsvervangend lijden en de beelden die het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt.
Klik hier voor het hele artikel.

STA STIL BIJ HET KRUIS

‘Op allerlei manieren kun je tegenwoordig het kruis tegenkomen. Je staat er niet eens altijd bij stil. Martelwerktuig, hout van aanbidding, vloek en vreugde’. Peter Hommes verzamelde vier beelden van het kruis en schreef er meditatieve teksten bij.

GOEDE VRIJDAG: OP HET KRUISPUNT

Op een bekend schilderij van Dalí wordt de stervende Christus vanuit adelaarsperspectief uitgebeeld: van bovenaf gezien. Dat sluit precies aan bij het perspectief dat Johannes in zijn evangelie hanteert: Jezus als de overwinnaar, de gekruisigde koning.