Zoeken
A A A

De Reformatie 23 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 86 /// 23 september 2011

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben

In dit nummer:

en verder...
527 column afscheid /// 527 www.dereformatie.nl /// 528 boekbespreking is christelijk leiderschap anders? /// 530 bijbeltaal wijn uit de woestijn /// 534 tien tips /// 536 praktisch kerkverlating - de andere kant /// 537 actueel irritante preek /// 538 kort nieuws, persberichten

Onze voedselvoetafdruk

God geeft iedereen op aarde ruimte om te leven en om van te leven: een erfdeel. Ons consumptiepatroon in overeenstemming brengen met de ruimte die ons is toebedeeld is behalve Bijbels ook nog eens gezond voor jezelf en goed voor het milieu.

We doen ons best, hoor…

De oneerlijke verdeling van de welvaart en het misbruik van Gods schepping schreeuwen om een antwoord. De keuzes die christenen maken om wereldwijde gerechtigheid te bevorderen, getuigen van het geloof in een levende Heer die de wereld redding brengt.

God is niet wijs

Je krijgt soms cadeaus die je beschamen – te groot, te mooi, te veel. Het evangelie van Gods genade en liefde is zo’n geschenk: bijna te mooi om waar te zijn. Daarop past maar één reactie: op de knieën gaan en Hem prijzen om zijn onwijze goedheid.