Zoeken
A A A

De Reformatie 3 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 90 /// 3 oktober 2014

De Bijbel in Gewone Taal

een vertaling zonder drempels


In dit nummer:

en verder...
6 ALS LEZEN NIET MEEVALT /// 11 COLUMN IN DE VINGERS SNIJDEN /// 11 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 12 SPREEK AAN, MAAR NIET ALLEEN MET WOORDEN
Klik hier voor het hele artikel.
15 SPECIAL ‘DE DIACONALE KERK’ /// 16 BIJBELTAAL HOOG VERHEVEN EN TEGELIJK NAUW BETROKKEN /// 20 WANDELEN MET GOD DE ANDERE KANT VAN SOCIALE MEDIA /// 22 BOEKBESPREKING VEERTIEN VERHALEN OVER DE VRIJGEMAAKTE KERK /// 24 UIT DE KERKEN

EEN VERTALING ZONDER DREMPELS

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteerde deze week de Bijbel in Gewone Taal, met een woordenschat van minder dan 4.000 verschillende woorden. Zes vragen over het hoe en waarom van deze vertaling aan neerlandicus en medewerkster Clazien Verheul.

BIJBELTAAL BEGRIJPEN WE ALLEMAAL

Bekende en vertrouwde Bijbelse begrippen zijn in de BGT vervangen door woorden uit ons dagelijks taalgebruik. Zo werd ‘genade’ bijvoorbeeld vervangen door ‘goedheid’, en ‘verbond’ werd ‘belofte’ of ‘afspraak’. Is dat winst of verlies voor ons geloofsleven?

BIDDEN VOOR HET MIDDENOOSTEN – MAAR HOE?

Bij al het geweld in Noord-Irak en Syrië staat ons verstand stil. Ook veel christenen aldaar hebben er zwaar onder te lijden. Hoe reageren wij als Westerse christenen op wat zich daar afspeelt? Matthijs Haak: ‘We bidden of de echte God alsjeblieft wil opstaan!’