Zoeken
A A A

De Reformatie 4 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 89 /// 4 oktober 2013

Gods grote verhaal en onze levensverhalen

Over narratieve prediking en narratief pastoraat


In dit nummer:

en verder...
551 COLUMN onmacht /// 11 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 12 BOEKBESPREKING GODS VERHAAL EN DAT VAN MENSEN /// 13 COLUMN SAMENWERKEN MET GOD /// 14 DE PASTOR ALS TOLK EN GIDS /// 17 aankondiging SPECIAL GEWOND DOOR HET LEVEN /// 18 BIJBELTAAL MOZES’ OPVOLGER /// 22 BOEKBESPREKING DE ECHTE PAULUS OVER VROUWEN IN DE KERK /// 24 UIT DE KERKEN /// 24 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Op verhaal komen in de kerk

Narratief of verhalend preken is lange tijd met argwaan bekeken, maar narratief en gereformeerd staan niet per se tegenover elkaar. Elke Bijbeltekst is een venster op Gods verhaal en: ‘Iedere hoorder gaat naar huis met zijn eigen preek.’

 

Levensverhalen en Gods grote verhaal

Een levensverhaal is het verhaal waarmee iemand zijn levensloop interpreteert en ervaart. Het is heilzaam wanneer iemand zijn/haar levensverhaal leert plaatsen in het licht van Gods verhaal; dat is wat er gebeurt in narratief pastoraat.
Klik hier voor het hele artikel.

Visie

Wij leven in de verwachting dat Jezus terugkomt. Die toekomstvisie zal alleen inspireren als zij zichtbaar wordt: geloven en zien hebben alles met elkaar te maken. Wat laat de christelijke gemeente zien van haar toekomstverwachting?