Zoeken
A A A

De Reformatie 30 mei

De Reformatie nummer 18 /// jaargang 89 /// 30 mei 2014

Uit de ban van de secularisatie

God regeert en werkt ook nu


In dit nummer:

en verder...
369 COLUMN VROUW VERNIEUWT AMBSTVISIE /// 370 RUIMTE VOOR GOD IN EEN SECULIERE TIJD /// 373 VIER ONBEANTWOORDE VRAGEN BEANTWOORD /// 374 GENADEFUNDAMENTALISME /// 376 BIJBELTAAL EEN EEUWIGE HEERSCHAPPIJ /// 380 VARIATIES OP EEN SYNODE STOF TOT NA-DENKEN /// 382 ZING EEN NIEUW EEN KINDERLIED DAT NIET KINDERACHTIG IS /// 384 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 384 UIT DE KERKEN /// 384 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

UIT DE BAN VAN DE SECULARISATIE

Christenen lijken zich neer te leggen bij de boodschap van de neergang van geloof en kerk. Dat is funest voor de overdracht van het geloof. Roel Kuiper: ‘Wat ons te doen staat is elkaar en de wereld liefhebben, en vertrouwen op de kracht van het evangelie.

MEEDEINEN MET DE NETWERKSAMENLEVING

Wouter Beekers groeide op in een SP-gezin. Op school en op de universiteit kwam hij in aanraking met christenen, nu is hij directeur van het WI van de ChristenUnie. God heeft de openheid van de ontzuilde samenleving gebruikt om mijn hart te veroveren.
Klik hier voor het hele artikel.

DE VREZE DES HEREN

Bijna niemand gebruikt meer de term ‘de vreze des Heren,’ die nog maar kort geleden hoorde bij het spreken en denken over God. We zullen ons heel bewust moeten inspannen om het ontzag voor God op alle terreinen van het leven te bewaren.