Zoeken
A A A

De Reformatie 15 juni

De Reformatie nummer 19 /// jaargang 87 /// 15 juni 2012

Evangelischen in beweging

Op weg naar een gezamenlijke,
Bijbelgetrouwe en normatieve theologie?


In dit nummer:

en verder...
425 COLUMN VERANDERDE HUWELIJKSOPVATTINGEN /// 425 www.dereformatie .nl /// 430 KERKGESCHIEDENIS KAMPEN EN BAVINCK /// 434 BIJBELTAAL VAARWEL, TOT weerZIENS! /// 436 uit de kerken /// 437 BOEKBESPREKING GRONDSLAGEN VAN CHRISTELIJKE POLITIEK /// 438 PASTORAAT DE SORRY-LIMO /// 440 nieuws- en persberichten

Veranderingen in het evangelicalisme

Het onlangs verschenen boek Evangelical Theology in Transition beschrijft recente ontwikkelingen binnen de Nederlandse evangelische theologie. Prof. dr. Patrick Nullens zou graag zien dat reformatorische en evangelische christenen zich samen geven aan een Bijbelgetrouwe en normatieve theologie.

Samen open in gesprek

Grofweg kun je vier houdingen onderscheiden in de manier waarop gereformeerden zich opstellen richting evangelischen. Omdat gereformeerden en evangelischen in dezelfde context leven en voor dezelfde uitdagingen staan, bepleit dr. Hans Burger vooral een opstelling van gezamenlijkheid.

Een thuis voor eenzamen

Door Gods liefde ontstaat er ruimte: ruimte om de Heer na te volgen, maar ook ruimte voor andere mensen. Bij een christelijk huwelijk hoort dat je je afvraagt wie nog meer kan genieten van jullie liefde en daardoor tot bloei kan komen. Dat werpt ook een bepaald licht op vragen rond gezinsuitbreiding.