Zoeken
A A A

De Reformatie 19 november

De Reformatie nummer 4 /// jaargang 86 /// 19 november 2010
 

De Predikant

In dit nummer:

en verder...
56 lokaal vacant in rivierenland /// 57 column kom van het dak af! /// 57 www.dereformatie.nl /// 64 bijbeltaal verschil mag er zijn /// 66 standpunt en context /// 68 waar zijn we mee bezig? /// 70 vraag en antwoord /// 71 kort nieuws, persberichten /// 72 UIT DE KERKEN /// 72 gedicht lied voor de herders van de kerk

Een voortreffelijke taak

Jaap Burger gaat over twee jaar met emeritaat, Jaap Boerma dient zijn derde gemeente en Peter Hommes is vorig jaar pas begonnen. Ze vertellen over de lusten en lasten van hun werk en over de verwachtingen van de gemeente.

Predikant in een veranderende kerk

Cor van der Leest, voorzitter van het deputaatschap Dienst en Recht, stelt dat het predikantschap zeker in deze tijd een veeleisende taak is. Hij beschrijft wat er in de loop der jaren is veranderd en geeft aanbevelingen voor de toekomst.

Het goddelijke beroep

DePredikanten ontvangen een roeping, wordt vaak gezegd. En andere gelovigen dan? Klaas van den Geest schrijft dat niet iedereen in het bijzonder geroepen wordt tot een bepaald beroep, maar wel om in zijn werk God en zijn naaste te dienen.