Zoeken
A A A

De Reformatie 25 maart

De Reformatie nummer 13 /// jaargang 86 /// 25 maart 2011
 

Ruimte in de kerk

In dit nummer:

en verder...
275 column maakbare kerk /// 275 www.dereformatie.nl /// 280 boekbespreking op verjaarsvisite bij dr. holwerda /// 282 wandelen met god verboden vraag /// 284 bijbeltaal hartstocht /// 287 boekbespreking de werkorde nagerekend /// 288 Van rups naar vlinder /// 290 kort nieuws, persberichten /// 291 uit de kerken

Bloei of wildgroei

Terwijl de een klaagt over gebrek aan ruimte in de kerk, is de ander juist bezorgd omdat er te veel ruimte genomen wordt – typisch een spanningsveld van deze tijd. In geloof en in liefde kan het gesprek over ruimte in de kerk gevoerd worden.

Bindende rechtskracht. Punt.

In het huidige kerkrecht zijn plaatselijke kerken vrijwel geheel overgeleverd aan wat op synodes besloten wordt. De Werkorde biedt op dat punt geen verbetering. Het is nodig dat er een rem wordt ingebouwd op het uitdijen van het kerkrecht.

Tevoorschijn luisteren

In het gesprek tussen de generaties en in het pastoraat is luisteren een belangrijke voorwaarde om elkaar te begrijpen; het is een vaardigheid die geleerd en geoefend kan worden. Waar niet goed geluisterd wordt, liggen misverstanden op de loer.