Zoeken
A A A

De Reformatie 2 mei

De Reformatie nummer 16 /// jaargang 89 /// 2 mei 2014

Nieuwe wijn verdient nieuwe zakken

Meebewegen met wat Christus vandaag doet


In dit nummer:

en verder...
344 CATECHISMUS 4.0 /// 347 COLUMN KIJKEN IN HET GELAAT VAN DE VROUW /// 347 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 350 HUILEN HOEFT NIET MEER /// 353 DE BIJBEL IN GEWONE TAAL: EEN DUIDELIJKE EN KRACHTIGE TEKST /// 356 BIJBELTAAL WEERTHUISKOMST /// 358 ZING EEN NIEUW LIED HET FEEST VAN DE GEEST /// 359 BOEKENTIP IN GESPREK AAN DE HAND VAN EEN KAARTENSPEL /// 360 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 360 UIT DE KERKEN

Nieuwe wijn drinken met Jezus Christus

Vernieuwingen in de kerk kunnen een bron van frustratie zijn. Jezus gebruikt de woorden ‘nieuwe wijn’ en ‘oude zakken’ in verband met Gods grote plan met de geschiedenis. Dat is het niveau waarop er over vernieuwingen gesproken moet worden.
Klik hier voor het hele artikel.

Jonge wijn en oude zakken

In grote lijnen werkt Jezus in onze tijd net als vroeger: Hij doet mensen opstaan in een nieuw leven. Verlies tegelijk niet uit het oog wat onze tijd typeert: een groot verlangen naar echtheid en verbondenheid. ‘De wijn bepaalt de zak, dat kan niet andersom.’

Wet en eredienst

In de taal van het Oude Testament zit Gods bevrijding nog in de knop, in Christus bloeit zij open en zien wij Gods wil in vele kleuren. Knop en bloem groeien aan dezelfde tak; speel ze niet tegen elkaar uit, maar maak doeltreffend gebruik van die veelkleurigheid.