Zoeken
A A A

De Reformatie 4 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 89 /// 4 september 2014

Vragen rond het levenseinde

In leven én in sterven eigendom van Christus


In dit nummer:

en verder...
496 STERVEN EN LEVENSPERSPECTIEF /// 499 COLUMN AFSCHEID /// 499 UIT DE REDACTIE /// 505 ‘IK WAS ZIEK EN JULLIE BEZOCHTEN MIJ’ /// 508 BOEKBESPREKING OEFENRUIMTE VOOR DISCIPELEN /// 509 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 510 WANDELEN MET GOD VRIENDEN /// 512 AANKONDIGING SPECIAL /// 512 UIT DE KERKEN

‘IN LEVEN EN STERVEN’

Ouderen worden in de laatste levensfase vaak te lang doorbehandeld. Dirk Jan Bakker, Maarten Verkerk en Theo Boer schreven daar vorig jaar een boek over. In dit artikel plaatsen ze vragen rondom overbehandeling ook in de context van de christelijke gemeente.

‘WIE ZORGT ER STRAKS IN GOEDE HANDEN VOOR MIJ?’

De overheid legt steeds meer zorgtaken bij de burgers neer en noemt dat participatiesamenleving. Kerken komen daarbij prominent in beeld. Maar welke rol kerken kunnen gaan spelen en hoe zij die zorgtaak vorm kunnen geven is nog niet zo helder.
Klik hier voor het hele artikel.

IN GOEDE HANDEN

In de context van de God van het leven en zijn beloftevolle woord krijgen woorden als ‘in goede handen’ en ‘thuiskomen’ een diepe betekenis als het om zaken van leven en dood gaat. Ons gezamenlijk houvast als christengemeenschap is: wij zijn van de Heer.