Zoeken
A A A

De Reformatie 7 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 87 /// 7 oktober 2011

Het nieuwe Jeruzalem

In dit nummer:

en verder...

13 column behoorlijk gelukkig /// 13 www.dereformatie.nl /// 14 bijbeltaal oordeel /// 16 wandelen met god wanhoop /// 20 boekbespreking beloften voor israël /// 22 kort nieuws, persberichten /// 24 uit de kerken

De stralende bruid

Veelzijdig kunstenaar Frans van Hoffen is al sinds zijn kindertijd geboeid door Johannes’ visioenen op Patmos. In een interview vertelt hij over zijn werk. Drie van zijn schilderijen zijn in dit nummer afgebeeld. Ook het gedicht op pag. 9 is van zijn hand.

Het nieuwe Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem: beeldtaal voor een gelovige gemeenschap die nu al gevormd wordt door Gods kinderen op aarde, of een visionaire stad die in de toekomst zal neerdalen uit de hemel? Een discussie tussen Bas Luiten en Rob van Houwelingen.

Kennisoverdracht en catechese

In vrijwel elk onderzoek dat onder jongeren wordt gehouden in verband met geloof en kerk komt gebrek aan kennis ter sprake. Maar kennis die wordt onderwezen, landt alleen als het een plek heeft in een context. Wordt er thuis ook geloofstaal gesproken?