Zoeken
A A A

De Reformatie 23 maart

De Reformatie nummer 13 /// jaargang 87 /// 23 maart 2012

Calvijn in de 21ste eeuw

Neocalvinisme en ‘new calvinism’


In dit nummer:

en verder...
285 column Radicaal discipelschap /// 285 www.dereformatie.nl /// 286 Concrete Christologie /// 288 Bijbeltaal Dorst onderweg /// 290 boekbespreking bijbels spreken over schepping /// 292 wandelen met god Vasten: een belangrijke oefening in het leven met God /// 294 lokaal twitteren in de kerkdienst /// 296 nieuws en persberichten /// 296 Uit de kerken

In Memoriam prof. dr. C. Trimp

Op 9 maart jl. overleed prof. dr. C. Trimp op de leeftijd van 86 jaar. Hij was van 1970 tot 1992 als hoogleraar ‘ambtelijke vakken’ of ‘diaconologie’ verbonden aan de TU in Kampen en daarnaast jarenlang redacteur van De Reformatie.

Gods soevereiniteit en de samenleving

Calvijns nadruk op Gods soevereiniteit werd ruim een eeuw geleden door Kuyper en Bavinck toegepast in hun visie op de plurale inrichting van de samenleving. In de afgelopen decennia groeit de aandacht voor dit neocalvinisme in het buitenland.

Meer gereformeerd dan evangelisch

Het ‘new calvinism’ vat de vijf kernpunten van het gereformeerde gedachtegoed samen in het Engelse acroniem TULIP. Maar hoe gereformeerd zijn evangelische christenen eigenlijk als hun calvinisme zich tot die vijf kernpunten beperkt?