Zoeken
A A A

De Reformatie 4 mei

De Reformatie nummer 16 /// jaargang 87 /// 4 mei 2012

Jeugdleider: leraar en leerling

Drinken uit de bron – een bron van levend water zijn


In dit nummer:

en verder...

356 Praktisch jeugdwerk 3.0 /// 358 Bijbeltaal Toppunt van liefde /// 360 Wandelen met God De tirannie verdrijven /// 365 column Huisbezoek /// 365 www.dereformatie.nl /// 366 Boekbespreking Evangelieverkondiging en het onrecht in Papua /// 368 Uit de kerken /// 368 nieuws en persberichten

De stem van de Herder leren verstaan

Jongeren moeten leren wat het betekent om bij Gods kudde te horen. De jeugdleider is echter niet de herder die de schapen de weg wijst naar de stal, maar zelf een schaap dat achter Jezus aan gaat, die van zichzelf zegt: ‘Ik ben de goede Herder.’

Gesprekken aan de put

Jeugdwerk in de kerk is meer dan kennisoverdracht. Jongeren moeten kunnen zien wat het betekent om daadwerkelijk te leven van genade. Wie zelf heeft geleerd om te drinken uit de bron van levend water, kan dat levende water ook doorgeven aan anderen.

Erosie van het kerkverband

Er zit veel beheersingsdenken in de manier waarop in ons kerkverband de kerkelijke regels geformuleerd zijn. Dat roept weerstand op in deze tijd waarin netwerken steeds belangrijker worden. Jan Kuiper vraagt zich af: is er ruimte voor een inhoudelijk gesprek?