Zoeken
A A A

De Reformatie 11 februari

De Reformatie nummer 10 /// jaargang 86 /// 11 februari 2011
 

CNT-reeks voltooid

In dit nummer:

en verder...
204 een bijbelcommentaar in de praktijk /// 210 column een nieuwe gasbel /// 210 www.dereformatie.nl /// 211 vraag en antwoord /// 212 bijbeltaal vrouwvriendelijk /// 216 lokaal avondje uit in zeewolde /// 218 kort nieuws, persberichten /// 219 uit de kerken

Apostelen herenigd

Eind vorig jaar werd na 24 jaar de reeks Commentaar op het Nieuwe Testament voltooid met het themadeel Apostelen. Redacteur Erik de Boer is lovend over dat laatste deel en over de serie als geheel, die hij ‘een oecumenisch gebaar’ noemt.

Geduld

Geduld is een vrucht van de Geest. Het druist in tegen het hoge levenstempo en de hang naar snel resultaat van deze tijd. Geestelijk geduld is niet passief, maar een kwestie van hard werken: in alle liefde, al biddend, doen wat je hand vindt om te doen.

Kinderen horen erbij

De opvoedtaak van de kerk – het aanleren van kennis, het voorleven van een levenshouding –zou niet pas concreet vorm moeten krijgen als de jongeren naar de catechisatie gaan. In de jaren daarvoor zijn kinderen er veel ontvankelijker voor.