Zoeken
A A A

De Reformatie 9 september

De Reformatie nummer 22 /// jaargang 86 /// 9 september 2011

Islam - liefhebben of bestrijden

In dit nummer:

en verder...
504 missionair burgerschap /// 505 column vreemdeling in een joods-christelijke cultuur /// 505 www.dereformatie.nl /// 506 bijbeltaal begrafenisvrij /// 507 wandelen met god leven van bloed /// 510 jong en oud in de kerk /// 514 vraag en antwoord /// 515 kort nieuws, persberichten

Islam als ideologie

Onze maatschappij verdraagt geen verdergaande islamisering, schrijft Kees van der Weijden. Daar waar de islam de wezenskenmerken van een ideologie vertoont die haaks staat op onze rechtsbeginselen, dient zij openlijk weerstaan en bestreden te worden.

Houden van moslims

Marten de Vries is predikant in Rotterdam en werkt al meer dan tien jaar onder moslims in het Rijnmondgebied. Hij is heel stellig: christenen houden van moslims omdat ze volgelingen zijn van Jezus, die niemand uitsluit. ‘Heer, dank u voor de moslims.’

Kinderen en avondmaal

Aan wat er in dit voorjaar over kinderen en avondmaal geschreven is in dit blad en in Nader Bekeken voegt Anje de Heer twee dimensies toe. Ze geeft een kort historisch overzicht en schrijft vervolgens over het onderwerp vanuit een liturgische invalshoek.