Zoeken
A A A

De Reformatie 30 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 90 /// 30 december 2014

Afscheid van
‘het blad van Klaas Schilder’

De Reformatie 1920-2014


In dit nummer:

en verder...
124 ‘HET ZAAD WERD GESTROOID, MAAR HOE HET OPKOMT, IS EEN VERRASSING’ /// 132 DE INGREEP VAN DE UITGEVER /// 133 UIT DE KERKEN /// 134 HET GEZICHT VAN DE REFORMATIE /// 137 COLUMN OP TWEE METER VAN EEN APPEL /// 138 WANDELEN MET GOD EEN LAATSTE ‘WANDELING’ /// 140 AANKONDIGING ONDERWEG-1 /// 147 BOEKBESPREKING TIJDSBEELD DOOR EEN TEKENAAR /// 148 ONDERWEG ZIJN IS… ///

VERNIEUWING EN VRIJMAKING

Op 24 september 1920 verscheen het eerste nummer van De Reformatie.
George Harinck schetst de geschiedenis van het blad vanaf dat eerste nummer tot aan het onverwachte overlijden van Klaas Schilder, die schreef ‘alsof je een kraan opendraaide’.

JAHWEH GEEFT JE VLEUGELS!

‘Die uwe jeugd vernieuwt als eens arends.’ Deze tekst uit de Statenvertaling van Psalm 103:5 stond jarenlang op de omslag van De Reformatie.
Myriam Klinker wijdt er een Bijbeltaal aan. ‘De onvermoeibare God deelt zijn eigen kracht aan de vermoeiden.’

‘IK LEES DE REFORMATIE SINDS MIJN TIENERJAREN’

Wie van de huidige generatie theologen en predikanten kan nog zeggen dat hij gestudeerd heeft bij K. Schilder, Greijdanus, Deddens, Veenhof en Holwerda? Joop Alberts (92) uit Utrecht heeft theologie gestudeerd en leest al bijna tachtig jaar De Reformatie.

Download HIER het allerlaatste nummer van De Reformatie

De Reformatie 12 december

De Reformatie nummer 6 /// jaargang 90 /// 12 december 2014

Gemeenschap en verbondenheid

Kerk-zijn met elkaar en voor de ander


In dit nummer:

en verder...

108 VERKEERD VERBONDEN? /// 111 COLUMN VREDE IN DE KERK /// 112 WANDELEN MET GOD NIET MEER BANG VOOR BARSTEN /// 116 ZING EEN NIEUW LIED VREUGDE BIJ DE DOOP /// 117 UIT DE KERKEN /// 118 BIJBELTAAL LICHT IN HET DONKER /// 120 ONDERWEG ZIJN IS… ///

GEMEENSCHAP IS GEEN TOVERWOORD

Het is tegenwoordig in om te spreken over de kerk als gemeenschap. Maar redden we de kerk daarmee? Gemeenschap is geen toverwoord, wel een belofte van God die Hij waarmaakt voor mensen die vertrouwen op Hem en leven in een gebroken werkelijkheid.

GELOVEN ALS LEVENSWIJZE

De Bijbel gáát over gemeenschap, stelt ds. Gerrit Riemer in een interview. Hij gaat komende zomer met zijn gezin in het Kleiklooster wonen, een leefgemeenschap in de Bijlmer. ‘Het is meer dan een generatiedingetje uit onvrede met de huidige manier van kerk-zijn.’
Klik hier voor het hele artikel.

GEEN CHRISTELIJKE POLITIEK ZONDER CHRISTUS

Christelijke politieke partijen maken niet langer de dienst uit in ons land. Jan Westert bespreekt het boek Van God los, dat die ontwikkeling beschrijft en duidt. Zijn stelling is: ‘Voor christelijke politiek heb je slechts één ding nodig, namelijk voldoende christenen.’

De Reformatie 28 november

De Reformatie nummer 5 /// jaargang 90 /// 28 november 2014

Advent

God komt naar ons toe


In dit nummer:

en verder...

80 ADVENTSLIED /// 82 ‘DE KWETSBAARHEID VAN JEZUS’ /// 88 WANDELEN MET GOD KLEIN PINKSTEREN /// 93 COLUMN SINTERKLAAS /// 93 UIT DE KERKEN /// 94 BIJBELTAAL DE DERDE DAG /// 96 ONDERWEG ZIJN IS … ///

PREKEN OVER DE KOMENDE GOD

Weer een nieuw kerkelijk jaar, weer advent, weer Kerst – hoe doe je dat als dominee in november en december, jaar in jaar uit? Een tiental predikanten vertelt erover. ‘Wanneer je preekt over God die naar ons toekomt, zit je bij het hart van het evangelie.’
Klik hier voor het hele artikel.

KERST VOOR NEDERLANDERS ANNO 2014

Hoe beleven mensen die God niet (meer) kennen Kerst, wat betekent Kerst voor hen? Redacteur Matthijs Haak vroeg het aan historicus Han van der Horst, die schrijft: ‘Kerst: je moet er hoe dan ook doorheen maar het is allemaal niet zonder betekenis.’

MANNEN ÉN VROUWEN: GEZALFDEN VAN CHRISTUS

Ds. Henk Folkers probeert het onderwerp m/v in de kerk te plaatsen in ‘het doorlopend spreken van de Schrift’, een formulering die ook de synode van Ede gebruikt. Hij ziet in de Schrift in dit verband twee lijnen, die beide bij hetzelfde antwoord uitkomen.

De Reformatie 14 november

De Reformatie nummer 4 /// jaargang 90 /// 14 november 2014

Het gebed: de spiegel van het geloof

Hoe bidden we thuis en in de kerk?


In dit nummer:

en verder...
52 ‘BIDDEN IS BIJ GOD OP SCHOOT ZITTEN’ /// 59 ONDERWEG IS… /// 62 WANDELEN MET GOD DE ZWAKSTE SCHAKEL /// 67 COLUMN HET IS NIET ZOALS HET LIJKT… /// 68 BIJBELTAAL RELAX! 70 ZING EEN NIEUW LIED SCHINDLERS LIED /// 71 BOEKBESPREKING WEL THEOLOOG, GEEN DOMINEE /// 72 UIT DE KERKEN /// 72 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE

DE KERK BIDT WAT ZIJ GELOOFT

Wat de kerk belangrijk vindt en waar zij waarde aan hecht, hoor je terug in het gebed in de eredienst. Als we daarnaar luisteren, wat zegt dat dan over wat wij geloven en niet geloven? Die gebedspraktijk is mede bepalend voor de boodschap die we uitdragen.
Klik hier voor het hele artikel.

VERTROUWEND BIDDEN ALS GEMEENTE

In Rotterdam-Delfshaven is in de eredienst ruimte om voorbede- en dankpunten aan te dragen voor het gemeentegebed, dat door een ‘voorbidder’ wordt uitgesproken. Ds. Matthijs Haak schrijft over de meerwaarde van een gemeentegebed in deze vorm.

DE BIJBEL: EEN DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN

Onlangs was de bekende nieuwtestamenticus N.T. Wright in Nederland. Hij sprak o.a. op de TU in Kampen. Een van zijn bekendste ideeën is de gedachte dat de Bijbel een drama in vijf bedrijven is. Wat houdt Wrights model in? En wat kunnen we ermee?

De Reformatie 1 november

De Reformatie nummer 3 /// jaargang 90 /// 1 november 2014

De handen van het Koninkrijk

Special over diaconaal gemeente-zijn

Special van Opbouw en De Reformatie


In dit nummer:

en verder...
4 Heb elkaar lief of houd op gemeente te zijn
9 Serie:
Gerechtigheid en barmhartigheid in lied en beeld
10 Lied en beeld: Wat een wonder
24 Huis van Vrede:
het Evangelie laten zien aan moslims
26 Meer doen met diaconaat, maar hoe?
28 Lied en beeld: Maak ons nuttig
30 Wie zorgt er voor de armen?
42 Een nieuw kerkelijk magazine: OnderWeg
44 DelftProject: gastvrije gemeente voor buitenlandse studenten
48 Diaconaat in de vroege kerk
52 Lied en beeld: Met open armen
54 Asielzoekerswerk: met handen en voeten kom je ook heel ver
62 De Ontmoeting: hart voor de rand van Deventer
66 Nehemia en de sociale zorg in Israël
69 Werken aan gastvrijheid in Vlaardingen
70 Jakobus over zuivere godsdienst
76 Lied en beeld: Licht aan

Het diaconaat van...

Hoe ziet diaconaat er in de praktijk uit? Lees door dit nummer heen de ervaringen van zes gemeenteleden uit de GKv en NGK.

Meer dan sperziebonen voor de voedselbank

Hayo Wijma, Co Beukema en Derk Jan Poel zetten zich om de tafel om de rol van het diaconaat in het licht van de participatiesamenleving te bespreken.

Bent u de vrouw van God?

De vrouw van God? Kun je dat zijn? Almatine Leene onderzoekt de diepste grond van diaconaat: dat we naar Gods beeld geschapen zijn.

Ik heb daar in de drek God gezien

Tijdens een reis naar Kenia ontmoette Maarten Boersema op een bijzondere manier God in mensen die in diepe armoede leven.

Christen-zijn is meer dan naar de hemel gaan

Weet wie je bent, waarom je hier bent en voor wat en wie je leeft. Dat maakt alle verschil voor je invulling van diaconaat, zo stelt de Britse theoloog Chris Wright in een interview.

Elke kerk een klooster

De tijd is rijp om weer serieus na te denken over het diaconale duo ‘kerk en klooster’. Elke kerk een klooster, is dat geen goed idee?

Proefabonnement Onderweg

onderweg175.jpgOpbouw en De Reformatie fuseren in 2015 tot een gloednieuw kerkelijk magazine: OnderWeg. Het nieuwe blad zal vanaf 10 januari 2015 tweewekelijks verschijnen. Benieuwd? Probeer OnderWeg geheel kosteloos drie maanden uit.

OnderWeg wil het beste van Opbouw en De Reformatie combineren in een eigentijds kerkelijk tijdschrift. De nummers zullen actuele thema's uitdiepen door middel van uitgebreide beschouwingen, interviews en reportages. Daarnaast zal er structureel aandacht zijn voor ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKv, jeugdwerk, missionair kerk-zijn en geestelijk leven.

De betekenis voor en rol van de plaatselijke kerk is het dominante uitgangspunt in de artikelen van het nieuwe blad. OnderWeg wil een waardevolle bron van toerusting en inspiratie zijn voor gemeenten en gemeenteleden.

OnderWeg verschijnt op 10 januari 2015 voor het eerst en zal daarna tweewekelijks uitkomen.

Klik HIER voor invulformulier en maak geheel kosteloos drie maanden lang kennis met OnderWeg.

 

De Reformatie 17 oktober

De Reformatie nummer 2 /// jaargang 90 /// 17 oktober 2014

Op weg naar kerkelijke eenheid

Stappen zetten in de samenwerking met de NGK


In dit nummer:

en verder...
28 DOELBEWUST VERDER SAMENSPREKEN /// 38 ‘ALS ER MAAR RUIMTE BLIJFT VOOR EIGEN KLEUR’ /// 39 COLUMN DIAKEN IN DE FRONTLINIE /// 40 WANDELEN MET GOD EVOLUTIE EN GELOOFSTWIJFEL /// 42 BIJBELTAAL OP NAAM VAN BOAZ /// 46 ZING EEN NIEUW LIED ONZEVADERS IN NBV-TAAL /// 48 UIT DE KERKEN /// 48 SPECIAL ‘DE HANDEN VAN HET KONINKRIJK’

FEEST VAN ERKENNING

Overal in het land bestaan al contacten tussen plaatselijke vrijgemaakt-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde kerken. We vroegen aan een viertal gemeenten wat de stand van zaken is, hoe het proces verloopt en wat de stip is op de horizon.
Klik hier voor het hele artikel.

STAPPEN ZETTEN

In landelijke gesprekken op deputatenniveau is in de afgelopen zes jaar veel bereikt in de samensprekingen met de NGK. Plaatselijke kerken kunnen het gesprek aangaan of voortzetten in het vertrouwen dat ze het werk van deputaten niet over hoeven te doen.

 

PAPOEA: FEEST MET KROMME TENEN?

Na zestig jaar zending nemen de Nederlandse kerken in 2018 afscheid van de kerken op Papoea; die gaan daarna zelfstandig verder. De Verre Naasten stelt voor om op dankdag te danken voor Papoea. Is er meer reden om te danken dan om te bidden?

De Reformatie 3 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 90 /// 3 oktober 2014

De Bijbel in Gewone Taal

een vertaling zonder drempels


In dit nummer:

en verder...
6 ALS LEZEN NIET MEEVALT /// 11 COLUMN IN DE VINGERS SNIJDEN /// 11 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 12 SPREEK AAN, MAAR NIET ALLEEN MET WOORDEN
Klik hier voor het hele artikel.
15 SPECIAL ‘DE DIACONALE KERK’ /// 16 BIJBELTAAL HOOG VERHEVEN EN TEGELIJK NAUW BETROKKEN /// 20 WANDELEN MET GOD DE ANDERE KANT VAN SOCIALE MEDIA /// 22 BOEKBESPREKING VEERTIEN VERHALEN OVER DE VRIJGEMAAKTE KERK /// 24 UIT DE KERKEN

EEN VERTALING ZONDER DREMPELS

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteerde deze week de Bijbel in Gewone Taal, met een woordenschat van minder dan 4.000 verschillende woorden. Zes vragen over het hoe en waarom van deze vertaling aan neerlandicus en medewerkster Clazien Verheul.

BIJBELTAAL BEGRIJPEN WE ALLEMAAL

Bekende en vertrouwde Bijbelse begrippen zijn in de BGT vervangen door woorden uit ons dagelijks taalgebruik. Zo werd ‘genade’ bijvoorbeeld vervangen door ‘goedheid’, en ‘verbond’ werd ‘belofte’ of ‘afspraak’. Is dat winst of verlies voor ons geloofsleven?

BIDDEN VOOR HET MIDDENOOSTEN – MAAR HOE?

Bij al het geweld in Noord-Irak en Syrië staat ons verstand stil. Ook veel christenen aldaar hebben er zwaar onder te lijden. Hoe reageren wij als Westerse christenen op wat zich daar afspeelt? Matthijs Haak: ‘We bidden of de echte God alsjeblieft wil opstaan!’

De Reformatie 19 september

De Reformatie nummer 24 /// jaargang 89 /// 19 september 2014

Zorgen voor Gods goede schepping

Christelijk geloof en duurzaamheid


In dit nummer:

en verder...
518 SPELEN MET WALVISSEN
Klik hier voor het hele artikel.
/// 521 COLUMN KANSEN OP ZONDAG /// 522 BELEID MAKEN VANUIT VERANTWOORD OMGAAN MET DE SCHEPPING /// 525 SPECIAL ‘DE DIACONALE KERK’ /// 525 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 528 BOEKENPLANK LEREN LEVEN MET ZORG VOOR HET GESCHAPENE /// 530 BIJBELTAAL NOOIT MEER HERFST /// 534 ZING EEN NIEUW LIED DE EENVOUD VAN HET BREKEN /// 535 BOEKENTIP BIJBEL VOOR 9-12-JARIGEN /// 536 UIT DE KERKEN

HART VOOR DE SCHEPPING

Welke thema’s op het vlak van duurzaamheid zijn het meest urgent? Embert Messelink, werkzaam voor de christelijke natuurvereniging A Rocha: ‘Ons geestelijk leven en ons aardse leven zijn één. God geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid voor de aarde.’

KERK OP GROEN

Steeds meer kerken kiezen voor duurzaamheid en worden ‘groene kerk’.
‘Onze motivatie is dat wij belijden dat Jezus Christus, als Heer van ons leven, zeggenschap heeft over hoe wij als kerk en kerkleden omgaan met de schepping en met onze naaste.’

EEN CADEAU VAN NEIL DIAMOND

Genade is verbazingwekkend mooi en nogal verbazingwekkend; in 2008 schreef Neil Diamond het lied ‘Pretty Amazing Grace’. Jeroen Sytsma wordt er nog altijd door geraakt. ‘Genade is het tegenovergestelde ontvangen van wat je verdient. Genade herstelt je.’

De Reformatie 4 september

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 89 /// 4 september 2014

Vragen rond het levenseinde

In leven én in sterven eigendom van Christus


In dit nummer:

en verder...
496 STERVEN EN LEVENSPERSPECTIEF /// 499 COLUMN AFSCHEID /// 499 UIT DE REDACTIE /// 505 ‘IK WAS ZIEK EN JULLIE BEZOCHTEN MIJ’ /// 508 BOEKBESPREKING OEFENRUIMTE VOOR DISCIPELEN /// 509 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 510 WANDELEN MET GOD VRIENDEN /// 512 AANKONDIGING SPECIAL /// 512 UIT DE KERKEN

‘IN LEVEN EN STERVEN’

Ouderen worden in de laatste levensfase vaak te lang doorbehandeld. Dirk Jan Bakker, Maarten Verkerk en Theo Boer schreven daar vorig jaar een boek over. In dit artikel plaatsen ze vragen rondom overbehandeling ook in de context van de christelijke gemeente.

‘WIE ZORGT ER STRAKS IN GOEDE HANDEN VOOR MIJ?’

De overheid legt steeds meer zorgtaken bij de burgers neer en noemt dat participatiesamenleving. Kerken komen daarbij prominent in beeld. Maar welke rol kerken kunnen gaan spelen en hoe zij die zorgtaak vorm kunnen geven is nog niet zo helder.
Klik hier voor het hele artikel.

IN GOEDE HANDEN

In de context van de God van het leven en zijn beloftevolle woord krijgen woorden als ‘in goede handen’ en ‘thuiskomen’ een diepe betekenis als het om zaken van leven en dood gaat. Ons gezamenlijk houvast als christengemeenschap is: wij zijn van de Heer.

De Reformatie 8 augustus

De Reformatie nummer 22 /// jaargang 89 /// 8 augustus

Ouderling anno 2014

Leidinggeven, verantwoordelijk zijn en omzien naar


In dit nummer:

en verder...
/// 472 OUDERLING ANNO 2014 /// 479 VAN KINDSBEEN AF /// 484 ZING EEN NIEUW LIED CHRISTUS ZIET JE AAN /// 485 COLUMN GEREFORMEERDE KERK BLIJVEN /// 485 MEEDENKEN MET DE REFORMATIE /// 486 BIJBELTAAL HEEN-EN-WEERKOMST /// 488 UIT DE KERKEN

PROFIELSCHETS VAN EEN OUDERLING

Wat kunnen we anno 2014 nog met zoiets antieks als een ouderling? De Bijbel geeft ons het antwoord. Vanaf de leiders van de eerste christelijke gemeenten loopt er een doorgaande lijn naar de ouderlingen van nu. Via hen zorgt God ervoor dat er op een geestelijke manier leiding wordt gegeven aan de kerk.

PASTORAAT, GEMEENTE EN OUDERLING

De gemeente van Rotterdam-Centrum heeft zich bezonnen op het pastoraat en het ouderlingschap. Uitgangspunt daarbij was dat pastoraat allereerst een taak van de gemeenteleden is en dat ouderlingen eindverantwoordelijk zijn. Dat heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van de gemeente, die nu opgedeeld is in kringen.

LEEGTE EN STILTE

Het idee van vakantie is vooral dat je niets doet. Maar leegte en stilte roepen gemakkelijk onrust en gespannenheid op. In de stilte worden we ons meer bewust van onszelf en van dingen die we normaal gesproken wat wegduwen. Dat is soms confronterend, maar biedt ook de mogelijkheid naar God te gaan zoals we zijn.