Zoeken
A A A

De Reformatie 20 mei

De Reformatie nummer 17 /// jaargang 86 /// 20 mei 2011
 

Seksualiteit

In dit nummer:

en verder...
386 boekbespreking mijn kind is homo /// 377 column heilig /// 378 bijbeltaal licht in je hart /// 382 boekenplank seksualiteit en opvoeding /// 384 een school voor je leven /// 386 kort nieuws, persberichten /// 387 uit de kerken /// 387 www.dereformatie.nl

De kloof overbrugd

Het romantische huwelijksideaal leidt tot een on-Bijbelse verzelfstandiging van seksualiteit. Hans Schaeffer stelt dat seksualiteit het zichtbare bewijs vormt dat God zijn schepping niet aan zichzelf overlaat. Ondanks de zonde is er weer leven mogelijk!

Tegen de stroom in

Hoe geef je als kerkelijke gemeente vorm aan je taak als opvoeder op het gebied van relaties en seksualiteit – een terrein bij uitstek waarop de kerk een heel ander geluid moet laten horen dan de samenleving? Twee initiatieven worden tegen het licht gehouden.

Het doet ertoe!

Doet het er wat toe hoe ik leef? Waarom zou ik, zondig mens voor wie vergeving mogelijk is, me inspannen om het goede te doen en heilig te leven? Omdat Jezus regeert over deze wereld en over mijn leven! Zo wordt Gods koninkrijk zichtbaar in mijn leven.