Zoeken
A A A

De Reformatie 23 augustus

De Reformatie nummer 22 /// jaargang 88 /// 23 augustus 2013

Economie: groeien of genieten

Hoe blijf je vrij mens in een tijd die beheerst wordt door economie?

In dit nummer:

en verder...
504 NAAR EEN ECONOMIE VAN VOLDOENING /// 507 COLUMN ARS MORIENDI /// 507 BOEKENTIP BELLE /// 508 BIJBELTAAL DE INDRUKWEKKENDE TIEN WOORDEN /// 512 DOOP EN KERK /// 515 AANKONDIGING NAJAARSSPECIAL OPBOUW/DE REFORMATIE LEZERSOPROEP /// 515 WWW.DEREFORMATIE .NL /// 516 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

Markt en moraliteit: een lastige combinatie

De deregulering van de financiële wereld leidde niet tot zelfregulering van de markt, maar tot zelfverrijking door bankiers en uiteindelijk tot een wereldwijde crisis. Duidelijk is dat (het ontbreken van) moraliteit van de economie nauw verbonden is met het welbevinden van de samenleving.
Klik hier voor het hele artikel

Economie van het genoeg en leven in tevredenheid

In veel levens is te veel economie gekomen: het moet alsmaar harder, sneller, slimmer en beter. Intussen raken steeds meer mensen overbelast en heerst ereen gevoel van onbehagen. Hoe moeten we omgaan met arbeid, consumptie en welvaart?

Verlangen naar verlossing

Treinontsporingen, busongelukken, overstromingen, vervolging van christenen. Al die ellende in de wereld, moet dat nu? Ja, dat ‘moet’, alleen zo leren we als mensen de ernst van de zonde zien en de noodzaak van de verlossing. De nood drijft ons uit naar God, die redt.