Zoeken
A A A

De Reformatie 13 januari

De Reformatie nummer 8 /// jaargang 87 /// 13 januari 2012

Verschillende generaties - samen één gemeente

In dit nummer:

en verder...

153 column de omgekeerde boom /// 153 www.dereformatie.nl /// 156 uit de kerken /// 158 bijbeltaal geef het nieuwe leven een gezicht /// 160 praktisch uitgerust /// 162 wandelen met god crisis /// 164 junia /// 167 nieuws- en persberichten ///

Een pleidooi voor geloofsgesprekken

De verschillende generaties in de kerk lijken elkaar niet meer te begrijpen. Betekenisgesprekken waarin heel persoonlijk gesproken wordt over het ‘waarom’ van het geloof in Christus maken het mogelijk om de kloof te overbruggen en elkaar ondanks alle verschillen vast te houden.

De Tienerbijbel

Voor de kinderbijbel zijn ze te groot, maar zelf de Bijbel lezen is voor tieners nog een hele toer. Willem de Vink schreef daarom de Tienerbijbel, een uitnodigend boek dat tieners helpt om de grote lijn van de Bijbel te ontdekken. Redacteur Bram Beute hield hem tegen het licht.

DADicate

In Assen-Kloosterveen wordt de gemeentezang regelmatig begeleid door de band DADicate. Hun missie: ‘Het is onze hoop en wens dat de muzikale invulling van de diensten zal bijdragen aan een proces waarin zowel de psalmen als de opwekkingsliederen voor iedereen gaan leven.’