Zoeken
A A A

De Reformatie 22 februari

De Reformatie nummer 11 /// jaargang 88 /// 22 februari 2013

Bouwen op het ene fundament: Jezus Christus, de gekruisigde

Congres: kerk tussen muren en mensen


Als God het geeft, zal er op 23 maart a.s. een congres gehouden worden over het thema Kerk tussen muren en mensen. Die titel stond ook op de cover van de gezamenlijke Special die Opbouw en De Reformatie op 26 okt. jl. uitbrachten. We noemden dat een onaf blad, bedoeld om verder over na te denken en door te praten. De artikelen in dit nummer van De Reformatie zijn gedeeltelijk geschreven door de sprekers en workshopleiders van het congres. De thematiek vormt nogmaals een uitnodiging om in gesprek te gaan, maar nu heel concreet: we zien en spreken u graag volgende maand in Zwolle.
Lees verder.

In dit nummer:

en verder...
223 Les misérables 224 lokaal GODS GOEDHEID PROEVEN 225 COLUMN WAAROM IK WEER NAAR DE KERK GA 228 PRAKTISCHE CONGRESINFORMATIE 230 INTERVIEW EERLIJK EN REALISTISCH PRATEN OVER DE KERK 234 TOEKOMST VOOR DE KERK IN NEDERLAND 239 COLUMN KERK IN EEN NETWERKSAMENLEVING 239 WWW.DEREFORMATIE.NL 240 UIT DE KERKEN 240 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

In uw vergeving wonen wij

Het evangelie helpt je om niet te nestelen in wrok, maar te wonen onder de pannen van Gods genade. Die boodschap heeft ook diepe betekenis in een kerkelijk conflict.

 

De gemeenschap der heiligen in een tijd van onverbondenheid

In een tijd van individualisme en onverbondenheid schuren begrippen als ‘gemeenschap der heiligen’ en ‘ingelijfd zijn’. Hoe ga je om met de spanning die dat oproept?

Hagar, een vrouw in de marge

God blijkt niet alleen de God van één enkele hoofdlijn te zijn. Soms is er opeens een zijspoor: Hagar bijvoorbeeld, een vrouw in de marge die de Engel van de Heer ontmoet.