Zoeken
A A A

Congresinformatie 23 maart

Kerken, mensen, muren.

Zaterdag 23 maart, Greijdanuscollege, Campus 5 Zwolle

Klik hier voor uw aanmelding (via de website van Opbouw) 

Routebeschrijving

Niet meer dan drie woorden, maar ze roepen  een wereld van gevoelens op, zo bleek in de special van Opbouw en De Reformatie (oktober 2012). Wat vind je een warmte en vreugde, maar ook teleurstelling en eenzaamheid rond geloof en kerk - soms direct gevoed vanuit het hier en nu, maar bij anderen getekend door ervaringen van jaren her.

Door alles heen proefden we in de verschillende bijdragen ook veel dat ons verbindt in geloof en gemeente-zijn, met alle vreugde en verdriet die we delen. Elke keer weer verrassend is de verbondenheid vanuit onze Heer Jezus Christus zelf.

We zijn dan ook heel gelukkig dat de special op 23 maart a.s een vervolg krijgt in een gezamenlijke ontmoeting rond het thema ‘kerk tussen muren en mensen’. De inbreng is ook dan weer rijk geschakeerd en biedt volgens ons genoeg mogelijkheden tot vruchtbare ontmoetingen en gesprekken. Er zijn lezingen, workshops met een waaier aan sub-thema’s en natuurlijk gezamenlijke momenten met lied en gebed.

Echt een dag om mee te maken!

Programma

10.30 uur Inloop, ontvangst, koffie, inschrijven voor workshops
11.00 uur Opening 
11.15 uur Toespraak door prof. Barend Kamphuis
11.40 uur Intermezzo
11.50 uur Toespraak door ds. Johan Schaeffer
12.15 uur Intermezzo
12.30 uur Lunch, ontmoeting
13.20 uur Eerste workshopronde
14.05 uur Wisseling
14.15 uur Tweede workshopronde
15.00 uur Wisseling en intermezzo
15.15 uur Toespraak door Reinier Sonneveld
15.40 uur Sluiting
15.55 uur Einde

Toegangsprijs voor abonnees is € 5, niet-abonnees € 10.
Wilt u bij aanmelding aangegeven of u gebruik maakt van de lunch?

Toespraken

De kerk is katholiek of ze is niet

Lezing door Barend Kamphuis, hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Kampen

Kerken hebben zomaar de neiging zich op één onderdeel van het evangelie te specialiseren. Dan krijg je een kerk die niet katholiek is, maar eng en benauwd. Een katholieke kerk wordt bepaald door volheid en verbinding: de volheid van het evangelie en de verbinding van zo veel christenen met verschillende opvattingen. Beide zijn een geschenk van God, maar om kerk te zijn moeten we daar wel uit leven.

Lijden aan de kerk, hoe houd je het vol?

Lezing door Johan Schaeffer, emeritus predikant van de NGK Nunspeet

‘Ik geloof een heilige kerk.’ Maar er is een pijnlijke spanning tussen deze belijdenis en de werkelijkheid van het kerkelijk leven, dat doortrokken is van veel onheiligheid. Als het om de kerk gaat, leven we niet van idealen, maar – tegen de klippen op – van geloof in Jezus Christus. De kerk is van Hem.

Waarom ik weer naar de kerk ga

Lezing door Reinier Sonneveld, schrijver, redacteur, columnist, (s)preker

Hij keerde de kerk de rug toe. Het werkte niet meer. Eerst scheidden de kerk en hij van tafel en bed. Toen echt. Maar na acht jaar is hij weer terug in de kerk. Liefde op het tweede gezicht. Hij is niet verliefd, maar houdt wel van de kerk en vertelt waarom.

Workshops

Leefwereld van 18+

Workshop door André Maliepaard, teamleider Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) en jeugdwerker NGK Ede

Er lijkt tussen volwassenen en jongvolwassenen een kloof te ontstaan in leefwereld en geloof. Veel kerken verliezen jongeren op de grens van volwassenheid uit het oog. Ze volgen geen catechese meer, de clubs waaieren uit en in het pastoraat vallen ze tussen wal en schip. Wat beweegt de jongvolwassenen en hoe bereiken we als kerk deze generatie? Een beleefoefening en een zoektocht.

Waarom zou ik bij deze gemeente willen horen?

Workshop door Kees de Ruijter, hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen

Je verbinden hoort bij een kerkgemeenschap. De Bijbel heeft er een prachtig beeld voor: leden van een Lichaam. Maar kun je dat en wil je dat ook in deze gemeente, je eraan verbinden, zeker nu onverbondenheid buiten én binnen de kerk de toon aangeeft? We onderzoeken dat spanningsveld en hoe je ermee om kunt gaan.

Kerk van vader en zoon?

Workshop door ds. Paul Voorberg (GKv Emmeloord) en theoloog, gemeentestichter, theatermaker en verhalenverteller Rikko Voorberg

Eén van de spraakmakendste onderdelen van de special was de briefwisseling tussen vader Paul en zoon Rikko Voorberg. Gezien de beperkte ruimte, bleven nog tal van vragen onbeantwoord. In deze workshop gaat ze daarover verder in gesprek: met elkaar en met de deelnemers.

In Uw vergeving wonen wij – Genadevol licht bij kerkelijke ellende

Workshop door ds. Roel Venderbos (NGK Kampen) en ds. Gert Zomer (GKv Kampen-Noord)

Wie (kerkelijk) onrecht is aangedaan, kan grofweg twee kanten uitgaan: blijven omzien in wrok of je best doen het verleden te vergeten en ‘gewoon’ verder te leven. Het evangelie wijst een andere weg. De weg van vergeving en genade waarop je kunt wandelen en zelfs in kunt wonen. Hoe werkt dat in de weerbarstige praktijk? Twee predikanten uit Kampen delen hun ervaringen en inzichten.

Flexibel met de Heer voor ogen

Workshop door ds. Freddy Gerkema (NGK Amersfoort-Noord) en Ad de Boer (lid NGK Voorthuizen/ Barneveld), beiden lid van de redactie van Opbouw)

Hoe ga je in de kerk om met veranderingen en verschillen, zonder dat je in een sfeer van conflict of juist onverschilligheid terecht komt? In de brieven van Paulus merk je dat er rond allerlei punten spanningen waren in en tussen gemeenten. Hoe zocht de apostel daarin zijn weg? We bespreken twee actuele casussen uit de kerkelijke praktijk: veranderingen in de structuur van de kerkenraad en het lied in de eredienst.

De kerk is katholiek en heilig

Workshop door Barend Kamphuis, hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Kampen, en Johan Schaeffer, emeritus predikant van de NGK Nunspeet

Met hun toespraken over de katholiciteit en de heiligheid van de kerk hebben beide sprekers stevige dingen neergezet, die alle aanleiding bieden om hen nader te bevragen en verder met hen over door te praten.

Klik hier voor uw aanmelding (via de website van Opbouw)